You are here: Functional Disorders For Specialists & Researchers Publications Supplemental reading

Supplemental reading

Here you will find suggestions for supplemental literature about functional disorders.

Patient information

 • Fink P. Functional Disorders - physical symptoms and diseases without any known physical cause (Orig.: Funktionelle Lidelser - fysiske symptomer og sygdomme uden kendt kropslig årsag). Psykiatrifondens Forlag; 2005.
 • Fjorback LO. Mindfulness. PsykiatriFonden; 2011. (Patient guide with cd).

Leaflets (general education)

 • When the body says stop. Information about functional disorders (Orig.: Når kroppen siger fra. Information om funktionelle lidelser). Komiteen for Sundhedsoplysning; 2012.
 • Understand your symptoms - about the connection between physical symptoms and psychological stress (Orig.: Forstå dine symptomer – om sammenhæng mellem fysiske symptomer og psykiske belastninger). Komiteen for Sundhedsoplysning; 2006.

 

Websites

 

Supplemental reading 

 • Creed F, Henningsen P, Fink P (Eds). Medically unexplained symptoms, somatisation and bodily distress. Developing better clinical services. Cambridge University Press; 2011.
 • Fink P. Strain-related, dissociative and somatoform and related conditions (Orig.: Belastningsrelaterede, dissociative og somatoforme samt relaterede tilstande). In: Mors O, Kragh-Sørensen P, Parnas J, editors. Klinisk psykiatri. 3. udgave. København: Munksgaard; 2009. s. 481-518.
 • Fink P, Rosendal M, Lyngså Dam KM, Schröder A. New common diagnosis for functional disorders (Orig.: Ny fælles diagnose for funktionelle sygdomme). Ugeskr laeger 2010;172(24):1835-38.
 • Rosendal M, Hilden J. Cognitive behavioural therapy in general practice (Orig.: Kognitiv adfærdsterapi i almen praksis). Månedsskrift for Praktisk Lægegerning; 2008.
 • Schröder A, Frostholm L. Cognitive behavioural therapy in somatoform conditions (Orig.: Kognitiv terapi ved somatoforme tilstande). In: Rosenberg NK, Arendt M. Kognitiv terapi – Nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag; 2012 (available for purchase from 2012).
 • Schröder A, Rosendal M, Fink P. Cognitive behavioural therapy in treatment of somatisation conditions and functional syndromes (Orig.: Kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af somatiseringstilstande og funktionelle syndromer). Månedsskr Prakt Lægegern 2007;85:1035-48.
 • Schröder A, Fink P, Fjorback L, Frostholm L, Rehfeld E, Rosendal M. Treatment strategy for functional syndromes and somatisation (Orig.: Behandlingsstrategi for funktionelle syndromer og somatisering). Ugeskr laeger 2010;172(24):1839-42.
 • Woolfolk RL, Allen LA. Treating somatization. A cognitive-behavioral approach. New York: The Guilford Press; 2007.
Comments on content: 
Revised 04.01.2018