Alarmtilstand

Alarmtilstand

Kroppen reagerer på fysisk eller psykisk stress og belastning ved at komme i en slags alarm­tilstand. Man kalder alarmtilstanden arousal.

Alarmtilstanden skyldes, at der foregår en aktivering af det såkaldt autonome nervesystem, og at der frigøres en stor mængde stresshormoner, bl.a. cortisol, noradrenalin m.fl.

Stresshormonerne medfører, at der produceres en lang række symptomer i kroppen.

Mange af de symptomer, man ser ved stress, er de samme symptomer, som er til stede ved funktionelle lidelser.

Meget tyder på, at kroppen er i en alarmtilstand mere eller mindre konstant, når man har en funktionel lidelse. En kortvarig alarmtilstand gør personen i stand til at yde den ekstra indsats, som kan være nødvendig, for eksempel at kæmpe eller flygte. Men en langvarig alarmtilstand gør faktisk det modsatte. Den nedbryder kroppen og gør, at man efterhånden kan få vanskeligere ved at klare de ting, som man plejede at kunne.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.04.2012