Behandling

Funktionelle lidelser kan behandles. De behandlinger, der på nuværende tidspunkt har vist sig effektive, er gradueret genoptræning og kognitiv terapi. Hos nogen kan medicin have en effekt. Der forskes intensivt i fortsat at forbedre behandlingen af funktionelle lidelser.

Jo tidligere i forløbet man begynder en behandling, des nemmere vil det også være at få det bedre. Meget tyder på, at udviklingen af en funktionel lidelse vil kunne vendes, hvis der bliver sat ind i tide. Flere af de personer, som har været igennem et behandlingsforløb på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, fortæller, at de sandsynligvis ikke ville være blevet så syge, som de blev, hvis de havde haft den viden, som de har nu, på et tidligere tidspunkt i deres sygdomsforløb.

Behandlingen

Behandlingen af funktionelle lidelser afhænger af, hvor svære symptomerne er, og hvor længe de har stået på. Behandlingen kan deles op i tre forskellige niveauer:

  • Lette tilstande:
    Ved de lette eller akutte tilstande er der få og ofte forbigående funktionelle symptomer. Her vil information om funktionelle lidelser, eventuelt kombineret med en vurdering ved en praktiserende læge være tilstrækkelig behandling.
  • Moderate tilstande:
    Ved de moderate tilstande er der flere symptomer, personen er mere påvirket, og tilstanden går ikke umiddelbart over igen. Her vil en del praktiserende læger kunne hjælpe. Der er udviklet et efteruddannelsesprogram, kaldet TERM-modellen, hvor praktiserende læger bliver uddannet i at hjælpe patienter med funktionelle lidelser. Hvis den praktiserende læge ikke har mulighed for at tilbyde et behandlingsforløb, kan samtaler med en psykolog, der har kendskab til funktionelle lidelser, være en god løsning. Desuden kan mange have gavn af gradueret genoptræning, som er en træningsform, der går ud på, at man meget langsomt øger belastningen og på den måde gradvist øger styrke og udholdenhed. Nogen kan have gavn af at supplere samtalebehandlingen med medicin.
  • Kroniske tilstande:
    Ved de kroniske eller svære tilstande har den funktionelle lidelse stået på i mere end to år, og lidelsen påvirker personen i en grad, så livskvaliteten eller arbejdsevnen er påvirket. Ved de kroniske tilstande kan det være nødvendigt med et behandlingsforløb på en specialklinik. På nuværende tidspunkt findes der kun specialklinikker i Aarhus, på Bispebjerg hospital og i Vordingborg. Disse klinikker kan tilsammen behandle ca. 500 patienter om året.

Effekt af behandlingsforløb

De fleste kan blive hjulpet med et specialiseret behandlingsforløb. Men det er ikke alle, der bliver raske. På Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser forskes der i nye og bedre behandlingsmuligheder. På nuværende tidspunkt er der videnskabelig dokumentation for, at kognitiv adfærdsterapi, gradueret genoptræning og antidepressiv medicin har god effekt. Meget tyder på, at mindfullnes også har en helbredende effekt.

På Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Aarhus kommer ca. 200-250 patienter med svære kroniske funktionelle lidelser igennem behandlingsforløb om året. Behandlingen er foregået i grupper og har strakt sig over tre måneder. Undersøgelser har vist, at cirka en fjerdedel bliver raske eller næsten raske, cirka halvdelen får det bedre, og den sidste fjerdedel mærker ingen eller kun lille bedring. Ingen har fået det værre af behandlingen.

For nogen er den funktionelle lidelse blevet så svær eller har stået på så længe, at det på trods af behandling ikke er muligt at genvinde arbejdsevnen. For dem kan behandlingen øge livskvaliteten og gøre det nemmere at klare hverdagen.

Noget tyder på, at næste 'generation' af kognitiv terapi virker endnu bedre, og at der kan være effekt af nogle typer af antidepressiv medicin. Dette skal undersøges grundigt i to nye videnskabelige projekter, som er igang.

Patienttilfredshed

Generelt er patienterne meget tilfredse med deres behandlingsforløb på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Det gælder også de patienter, som vi desværre ikke kan hjælpe til at blive raske.

Her kan du læse mere om patienttilfredsheden på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

Behandling på Sjælland

Nu kan patienter med helbredsangst også få behandling i Region Sjælland. Du kan læse mere om projektet her:

 

www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/sjaelland/patientforloeb/psykiatrien/helbredsangst---information-om-projekt-med-gruppeterapi/

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.06.2014