Du er her: Funktionelle Lidelser Om Funktionelle Lidelser Behandling Gradueret genoptræning

Gradueret genoptræning

Ved gradueret genoptræning træner man sig gradvist op til et realistisk niveau.

De fleste mennesker med funktionelle lidelser har oplevet en stor svækkelse af deres fysiske udholdenhed, og mange har en tendens til at stille alt for store krav til sig selv. En del har tidligere været meget aktive, og det kan være svært at acceptere, at man ikke længere kan det, som man kunne engang.

Ved den graduerede genoptræning øver man sig i at nærme sig sit mål et trin ad gangen. Det er vigtigt hverken at lægge for hårdt ud eller gå for hurtigt frem. Efterhånden vil man opleve, at man kan mere, og at genoptræningen øger energien og udholdenheden.

Træthed efter fysisk træning

Nogle mennesker med funktionelle lidelser har dårlige erfaringer med fysisk træning. De har oplevet, at de efter træning er blevet så trætte, at de har været nødt til at ligge i sengen dagen efter. Andre har oplevet, at fysisk træning har gjort deres symptomer meget værre.

Ved funktionelle lidelser er hele organismen blevet følsom overfor overbelastning. Man vil derfor netop opleve forværring, hvis man overbelastes.

Kunsten ved den graduerede genoptræning er at finde det niveau, hvor man kan være i aktivitet uden at få en forværring i symptomerne. Derfra skal man langsomt og gradvist øge udfordringerne.

Flere patienter fortæller, at den største udfordring faktisk har været deres egen utålmodighed. Gradueret genoptræning tager tid.

Instruktion i gradueret genoptræning:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.05.2012