Kursusoversigt

Introduktionsuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy

ACT er en nyere terapiretning indenfor kognitiv adfærdsterapi, som har opnået stigende forskningsmæssig interesse samt klinisk udbredelse indenfor en lang række områder. På Afdelingen for Funktionelle Lidelser under Aarhus Universitetshospital har denne terapiretning været anvendt i mange år – dels i et større forskningsprojekt til gruppebehandling af helbredsangst – samt individuelt og i grupper til mennesker, som lider af fysiske symptomer i form af en alvorlig funktionel lidelse.

Med afsæt i disse erfaringer udbydes nu igen en 5-dages workshop i to moduler á 2 dage samt en træningsdag, hvor teknikkerne trænes. Uddannelsen vil dels give en generel introduktion til terapiformen ACT samt sætte fokus på, hvordan denne behandling kan bruges til behandling af funktionelle lidelser.

Læs mere om introduktionsuddannelsen og tilmelding her.


Funktionelle Lidelser i almen praksis

Der annonceres løbende kurser om funktionelle lidelser

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 05.12.2017