Du er her: Funktionelle Lidelser For Patienter & Pårørende Hvis du er henvist

Hvis du er henvist

Gennemgang af henvisningen

Hvis du er blevet henvist til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, vil din henvisning blive gennemgået af en gruppe af afdelingens læger og psykologer. Her vil der blive taget stilling til, om du opfylder kriterierne for at blive henvist, og om alle relevante oplysninger om dig er blevet medsendt. Det kan somme tider være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger om dit sygdomsforløb, og det kan være nødvendigt at indhente resultater på undersøgelser, du har været igennem.

 

Indkaldelse til forundersøgelse

Hvis du opfylder kriterierne, vil du få tilsendt et brev med en indkaldelse til en forundersøgelse. Der er stor forskel på, hvor lang ventetid der er på denne forundersøgelse. Ventetiden afhænger bl.a. af, hvor mange patienter, der er blevet henvist, hvilke forskningsprojekter der er i gang i øjeblikket og hvilken behandler, vi mener, skal foretage undersøgelsen.

 

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen vil du blive mødt af en erfaren læge eller psykolog. Inden du kommer, vil din sygehistorie og dine papirer være blevet gennemgået, og du vil derfor blive mødt af en person, som har en viden om dig i forvejen. Undersøgelsen foregår som en samtale, hvor dit hidtidige sygdomsforløb og livsforløb vil blive gennemgået. Her vil der blive foretaget det man kalder en diagnostisk afklaring. Det betyder, at det bliver vurderet, om du lider af en funktionel lidelse, og hvilken behandling du eventuelt vil kunne have gavn af. I nogle tilfælde vil der også blive foretaget en fysisk undersøgelse, taget blodprøver og lavet en undersøgelse af hjertet (elektrokardiogram).

Standardbehandling eller forskningsprojekt?

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser er både en afdeling på Aarhus Universitetshospital og en forskningsklinik. Det betyder, at der både foregår udredning og behandling af patienter samt forskning. Forskningen består af behandlingsprojekter, hvor forskellige behandlingsformer bliver afprøvet med det formål at gøre behandlingen bedre. Hvis du har en funktionel lidelse, vil du blive tilbudt valget imellem en standardbehandling og deltagelse i et forskningsprojekt.

Standardbehandling

På nuværende tidspunkt er afdelingens stadardbehandling en undersøgelse ved en læge og grundlæggende information om funktionelle lidelser. Her vil din sygdom blive gennemgået, og der vil blive udarbejdet en plan for, hvordan du kommer videre, eventuelt i et samarbejde med din egen læge eller andre behandlere. Du vil herigennem få en forståelse af din sygdom, så du bliver bedre til at håndtere den funktionelle lidelse.

Efter cirka en måned vil du komme til en opfølgende samtale med en læge på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.   

Forskningsprojekt

Der har gennem tiden været gennemført flere forskningsprojekter. For hvert projekt lærer vi noget mere om funktionelle lidelser. De fleste patienter vil gerne deltage i projekter, da de på den måde får mulighed for at modtage den nyeste behandling.

I januar 2012 starter et nyt projekt. Her kan man som patient dels blive tilbudt medicin, og dels gennemføre behandlingsforløb i grupper med en ny form for kognitiv terapi, som kaldes ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Hvis du vælger at deltage i et forskningsprojekt, vil du få mere udførlig information om projektet til forsamtalen.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 06.08.2013