Du er her: Funktionelle Lidelser Nyheder

Nyheder

5/9-16 NYT AMBASSADØRFORLØB

Til november afholder vi for 3. gang kursusforløbet "Ambassadører - formidling af viden om funktionelle lidelser".

Se yderligere info her.

1/9-16 MINDFULNESS BOOSTERSESSIONER

Mindfulness boostersessioner for tidligere mindfulness-patienter:

Én fredag om måneden afholdes en boostersession fra kl. 13.00-15.00 på Trøjborgvej 72-74, 1. sal, 8200 Aarhus N.

Datoer for 2. halvår 2016:

2. september
7. oktober
28. oktober
18. november
9. december

Tilmelding skal ske pr. gang på tlf. 7846 4310. 


19/8-16 FAGKURSUS

Fagkursus for fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter og sygeplejersker.

”Funktionelle lidelser – hvem, hvad, hvordan?”

Torsdag d. 27. og fredag d. 28. oktober 2016 kl. 9-15.30

MarselisborgCentret, P. P. Ørumsgade 11, byg. 8, 8000 Aarhus C

Arr. Funktionelle Lidelser, AUH

Tilmelding og yderligere info på rm.plan2learn.dk


8/3-16 MINDFULNESS BOOSTERSESSIONER

Mindfulness boostersessioner for tidligere mindfulness-patienter:

Udvalgte fredage fra kl. 13.00-15.00 på Trøjborgvej 72-74, 1. sal, 8200 Aarhus N. Nye datoer vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af sommeren.
Tilmelding skal ske pr. gang på tlf. 7846 4310.

Ingen boostersessioner i perioden 15.6.2016-1.9.2016 


18/12-15 Ny bog om funktionelle lidelser

Overlæge Lene H.S. Toscano har skrevet en bog om funktionelle lidelser "Funktionelle lidelser - viden, samtaler og sygehistorier. Bogen er netop udkommet på FADL's forlag.

Du kan finde mere information om bogen her:

www.auh.dk/presse/information-om-auh/nyheder/2015/181215nytankende-bog-om-funktionelle-lidelser/


18/12-15 Kursus med Dr. Allan Abbass udbydes

Afdelingen for Funktionelle Lidelser arrangerer d. 23.-24. maj 2016 et kursus med Dr. Allan Abbass, Dalhousie University, Halifax, Canada. Kursets titel er "Direct Assessment and treatment of Emotional Factors in Psychosomatic Conditions. Using Davanloo's ISTDP.

Læs mere om kurset og tilmelding her.


14/12-15 Introduktionsuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) udbydes igen

Forskningsklinikken udbyder igen uddannelse for professionelle, som i deres arbejde møder folk med funktionelle lidelser, inklusiv helbredsangst. Uddannelsen varer 5 dage over tre moduler og finder sted i Århus til foråret 2016.

Læs mere om introduktionsuddannelsen og tilmelding her.
fileadmin/www.funktionellelidelser.au.dk/Dokumenter_hjemmeside/Beskrivelse_af_uddannelse_Efteraar_2015_tvaerfagligt_personale.pdf


17/11-14 Introduktionsuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) udbydes igen

Forskningsklinikken udbyder igen uddannelse for professionelle, som i deres arbejde møder folk med funktionelle lidelser, inklusiv helbredsangst. Uddannelsen varer 5 dage over tre moduler og finder sted i Århus til foråret 2015.

Læs mere om introduktionsuddannelsen og tilmelding her.


27/10-14 Nyt e-kursus om funktionelle lidelser

Nyt e-kursus om funktionelle lidelser

Lægeforeningen har udviklet og lanceret et e-læringskursus om funktionelle lidelser. E-kurset henvender sig primært til praktiserende læger, som ønsker mere viden om funktionelle lidelser, og som gerne vil være bedre til at behandle denne gruppe af patienter. E-kurset kan ses på nedenstående link.
Bemærk, at det ikke er teknisk muligt at se kurset på I-pad eller I-phone.

funktionelle-lidelser.dadl.cursum.net/client/CursumClientViewer.aspx


3/10-14 Helbredsangst og sygdomsadfærd hos børn og unge

Helbredsangst og sygdomsadfærd hos børn og unge

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser er i gang med en undersøgelse af, hvilke tanker børn og unge har om deres helbred, deres sygdomsopfattelse, humør, livskvalitet og oplevelse af fysiske symptomer. 
Vi skal undersøge 150 børn og unge i alderen 8-17 år samt deres forældre. Undersøgelsen er i fuld gang og forventes færdig i 2016.
Vil man høre nærmere om undersøgelsen evt. med henblik på deltagelse kan man kontakte Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på tlf. 7846 4310.
Læs mere om undersøgelsen her


11/4-14 TV-udsendelse om funktionelle lidelser

TV-udsendelse om funktionelle lidelser (11/4-14)

TV2-Østjylland har lavet en udsendelse om funktionelle lidelser.

Se udsendelsen her: 

www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/08


21/3-14 Afdelingsjubilæum og fødselsdagssymposium

Vi fejrer afdelingens 15 års jubilæum og professor Per Finks 60 års fødselsdag.

Se programmet her.


11/3-14 Patientnetværket Funktionelle Lidelser

En gruppe af patienter med funktionelle lidelser har dannet et netværk for patienter og pårørende. Formålet er at udveksle erfaringer samt støtte og inspirere hinanden. Du kan læse mere om netværket og deres aktiviteter på hjemmesiden www.patientnetvaerketfunktionellelidelser.dk


Radiointerview med Per Fink

Per Fink er blevet interviewet om forskningen i Funktionelle Lidelser. Du kan høre det 15 minutter lange radiointerview her:

soundcloud.com/aarhusuniversity/per-fink


19/11-13 Mindfulness-pilotprojekt

Med hjælp fra soldaterlegatet opretter Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser på Aarhus Universitetshospital nu et mindfulness-pilotprojekt målrettet danske veteraner.

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et videnskabeligt dokumenteret mentalt træningsprogram, der kan nedsætte fysiske og psykiske symptomer samt forbedre livskvalitet og funktionsniveau. Der er stigende evidens for, at MBSR kan skabe positive forandringer i hjernen.

Veteraner, der ønsker at deltage skal være i stand til at møde en gang om ugen i Aarhus - i alt 9 gange - og være indforstået med, at der er træning hjemme op til en time dagligt. De må ikke have et aktivt misbrug, og de må ikke have eller have haft psykose. 

Henvisning til projektet kan ske via egen læge, privatpraktiserende speciallæge eller læge på hospital til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Man er også velkommen til selv at henvende sig.

Der planlægges orienteringsmøde om projektet 27.11 og 18.12.2013 begge dage kl 16-18 på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Yderligere information om adresse og datoer for pilotprojektet findes på: mindfulness.au.dk/forskning/

Deltagere skal inden kursusstart til individuel samtale ved en psykiater eller psykolog, der er tilknyttet projektet.

Vil man høre nærmere om projektet, kan man kontakte Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på tlf. 78 46 43 10.


9/9-13 Nyt behandlingstilbud for unge med funktionelle lidelser

Nu har unge i alderen 15-19 år mulighed for at deltage i et nyt videnskabeligt behandlingsprojekt. Tilbuddet henvender sig i første omgang til unge, som har haft en svær funktionel lidelse i mindst 1 år, og som er bosiddende i Region Midtjylland.

Læs mere om behandlingstilbuddet her

Særligt for fagfolk:

Henvisningsvejledning til udredning og behandling af svær funktionel lidelse hos unge i alderen 15-19 år.

1/2-13 Ny forening for patienter med funktionelle lidelser

Marianne Kallesøe, som har været patient på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, har taget initiativ til at starte en patientforening. Formålet med foreningen er at skabe et netværk blandt nuværende og tidligere patienter, udbrede viden om funktionelle lidelser samt forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for denne patientgruppe. Hvis du har lyst til at vide mere, være aktiv i opbygningen af patientforeningen, eller blot være almindeligt medlem, kan du kontakte Marianne Kallesøe på mail: funktionellelidelser@gmail.com.

Ny viden om børn med funktionelle lidelser

(18/12-12) 

Hør Charlotte Rask fortælle om de seneste forskningsresultater om børn med funktionelle lidelser. Sendes på P1 d. 22. december kl. 19:03 eller kan høres på DR´s hjemmeside her:

www.dr.dk/P1/Sundhed/Udsendelser/2012/12/11201427.htm

Ny overlæge til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

(10/12-12)

Lone Overby Fjorback: ny overlæge med ansvar for den kliniske ledelse på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. 

Lone Overby Fjorback er speciallæge i psykiatri og har lavet phd-afhandling om behandling af patienter med Bodily Distress Syndrome/BDS med mindfulness terapi. Lone Overby Fjorback indgår i afdelingsledelsen i stedet for Emma Rehfeld, der fortsætter som overlæge i afdelingen

Ny forskning: Problemer med søvn og spisning i første leveår giver øget risiko for funktionelle symptomer i 5-7 års alderen

11/10 - 2012

Afdelingslæge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask publicerer de seneste forskningsresultater fra Copenhagen Child Cohort CCC2000 i The Journal of Pediatrics

Om undersøgelsen:

Funktionelle symptomer er defineret som fysiske symptomer, der ikke skyldes en veldefineret fysisk sygdom. De typiske symptomer er hovedpine, mavesmerter, muskelsmerter, træthed og svimmelhed. Den eksisterende viden tyder på, at årsagen til funktionelle symptomer er multifaktoriel og indebærer blandt andet en medfødt sårbarhed og øget kropslig følsomhed overfor stress eller belastning samt familierelaterede faktorer. Andre undersøgelser har vist, at hyppigheden af funktionelle symptomer gennem de seneste 10 år har været stigende, og at hyppigheden er større blandt piger end blandt drenge.

Formålet med undersøgelsen er at opnå ny viden omkring, hvorvidt det er muligt allerede i 0-10 måneders alderen at definere faktorer, som fører til øget risiko for funktionelle symptomer senere i livet. Undersøgelsen udgår fra Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital, og Aarhus Universitet.

Resultater:

Undersøgelsen viser, at:

  • 23,2 % af børnene har funktionelle symptomer.
  • 4,4 % af børnene har så svære funktionelle symptomer, at de påvirker deres funktionsniveau.
  • Der er 3 gange øget risiko for funktionelle symptomer i 5-7 års alderen, hvis barnet har problemer med at spise eller sove eller er overfølsomt for berøring i løbet af det første leveår.
  • Der er 7 gange øget risiko for, at et barn udvikler funktionelle symptomer i 5-7 års alderen, hvis moderen har en alvorlig psykisk sygdom i barnets første leveår.
  • Der ikke er nogen sammenhæng mellem familiens økonomiske forhold og funktionelle symptomer hos børn.

Konklusioner:

Afdelinglæge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask vurderer, at resultaterne bringer ny og vigtig viden om funktionelle symptomer hos børn. Resultaterne vil kunne bidrage til en større forståelse for funktionelle symptomer, som kan være svært invaliderende for de børn og unge, der er hårdest ramt. Den nye viden bør kunne medvirke til en mere fokuseret forebyggelse.

”Hvis vi ønsker at forebygge funktionelle symptomer hos børn og unge, bør vi fokusere på de børn, der i det første leveår har problemer med søvn, spisning og berøring,” siger Charlotte Ulrikka Rask.

”Indsatsen bør fokusere på at vejlede forældrene i at håndtere barnets problemer, fx ved at forældrene sikres grundig information om barnets symptomer og træning i at håndtere specifikke problemer i forbindelse med bl.a. barnets regulation af sanseindtryk, spisning eller søvn. Desuden bør der være større fokus på at behandle mødre med psykisk sygdom.”

 

 

Fakta

Copenhagen Child Cohort CCC2000 er et longitudinelt populationsstudie, som har fulgt 6.090 børn født i det tidligere Københavns Amt i år 2000.

Børnene i CCC2000 er blevet undersøgt af sundhedsplejersker ved 4 hjemmebesøg fra fødslen til 10 måneders alderen.1327 børn er i 5-7 års alderen blevet tilfældigt udvalgt og undersøgt for funktionelle symptomer.

 

 

Yderligere oplysninger om undersøgelsen og forskningsresultaterne:

Kontakt: Afdelingslæge, ph.d. Charlotte Ulrikke Rask

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Aarhus Universitetshospital

Barthsgade 5,1

8200 Aarhus N

Mail: charrask@rm.dk

Tlf: 7846 4527

Mobil: 28 86 55 69

Pressemeddelelse: Ny videnskabelig undersøgelse viser positiv effekt af Mindfulness Terapi

04/06-2012

 

Speciallæge i psykiatri Lone Fjorback har i et ph.d-studie undersøgt 119 patienter med Bodily Distress Syndrome (BDS). BDS er en videnskabeligt funderet diagnose, der samler forskellige funktionelle lidelser, som fx fibromyalgi, kronisk smertesyndrom, kronisk piskesmæld m.fl. En stor del af disse patienter har hidtil ikke haft noget effektivt behandlingstilbud.

 

Ph.d.-studiet ”Mindfulness and Bodily Distress” viser, at de sociale og økonomiske konsekvenser af BDS er alvorlige. Patienter med BDS har i op til 10 år før de kom i relevant behandling været mindre selvforsørgende og har haft flere uger med sygedagpenge og arbejdsløshed end baggrundsbefolkningen. Tidligere undersøgelser har vist, at individuel kognitiv terapi og psykiatrisk konsultation har positiv effekt for patienter med BDS. Det nye studie viser, at Mindfulness Terapi både har større og hurtigere effekt end den eksisterende behandling.

 

Det mest markante fund er, at blandt de patienter, som fik tilbudt den eksisterende behandling, fik 45% tilkendt førtidspension, mens der blandt de patienter, som fik tilbudt den nye behandling med Mindfulness Terapi, kun var 25%, som fik tilkendt førtidspension et år efter endt behandling. Samlet set er konklusionen, at Mindfulness Terapi kan have et potentiale til signifikant at forbedre funktion, livskvalitet og symptomer, forebygge social nedgang samt reducere samfundsudgifterne.

 

Personlig beretning fra tidligere patient

Mette Vesterø Thuesen er 33 år og arbejder som gymnasielærer. Hun var deltidssygemeldt i 1½ år pga. BDS og har været igennem et af de nye behandlingsforløb. Hun er nu tilbage i arbejde på ordinære vilkår og fortæller, at Mindfulness Terapi har været et vendepunkt for hende.

 

”Jeg har haft symptomer på sygdommen i mange år, men der var ikke nogen, der kunne fortælle mig, hvad det var jeg fejlede, og hvordan jeg kunne blive behandlet. Nu har jeg det rigtig godt, og jeg har stor gavn af de teknikker, som jeg har lært,” fortæller Mette Vesterø Thuesen.

 

Ph.D.-studiet har modtaget økonomisk støtte fra TrygFonden og offentliggjøres d. 5. juni 2012. Forsvaret finder sted d. 5. juni kl. 14-16 i Søauditoriet på Aarhus Universitet.

 

Ved ønske om yderligere oplysninger kan Lone Fjorback og Mette Vesterø Thuesen kontaktes på:

 

lonefjor@rm.dk eller mobil 22385426

 

Oplysninger om funktionelle lidelser og BDS: www.funktionellelidelser.dk

Oplysninger om mindfulness: www.mindfulness-denmark.dk

 

Ny viden om kronisk piskesmæld

04/06-2012

 

Psykologiske og sociale faktorer har stor betydning ved piskesmæld (whiplash)

Når personer er involveret i biluheld og får akut piskesmæld, er der stor forskel på, hvordan den enkeltes sygdomsforløb bliver. De fleste får ingen eller forbigående symptomer, mens en mindre del udvikler langvarige eller kroniske symptomer, som kan resultere i udstødelse fra arbejdsmarkedet. Tidligere undersøgelser har vist, at alvoren af ulykken og de fysiske skader ikke alene kan forklare denne forskellighed.

 

Et nyt ph.d.-studie har undersøgt 740 personer med akut piskesmæld. Undersøgelsen viser, at en række psykologiske og sociale faktorer spiller en stor rolle i udviklingen af kronisk piskesmæld. Fx er der en øget risiko for nedsat arbejdsevne i fremtiden, hvis en person har haft andre smerter inden ulykken. I nedenstående oversigt er der sat tal på, hvor mange gange risikoen for kroniske symptomer øges ved forskellige faktorer.

 

Psykologiske og sociale faktorer før ulykken

 

Antal gange risikoen for kronisk piskesmæld øges

Antal gange risikoen for negativ ændring i forsørgelsesgrundlaget øges

Sygemelding i mere end 4 mdr.

Smerter

3

-

Kontanthjælp i mere end 8 uger

-

Kvinde

2

-

Højt psykologisk distress

2

-

Arbejdsløs i mere end 1 år

-

2

 

Man kan se forløbet på den måde, at selve ulykken og smerterne i forbindelse med det akutte piskesmæld kan udløse et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer, som var til stede før ulykken. Sammen med en række vedligeholdende faktorer efter uheldet kan det føre til udvikling af kroniske smerter og negativ ændring i forsørgelsesgrundlaget.

 

 

Undersøgelsen er en del af et fælles tværfagligt multicenterstudie med deltagelse af Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital samt RygForskningsCenteret, Sygehus Fyn.

 

Undersøgelsen er støttet af: Trygfonden, Sygekassernes Helsefond, Gigtforeningen, Forsikring og Pension, Aarhus Universitets Forskningsfond, Illum Fondet, Lippmann Fonden og Familien Hede Nielsens Fond.

 

Yderligere oplysninger: Psykolog, Ph.d. Tina Carstensen

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Tlf. 78 46 43 49 / 78 46 43 10 E-mail: tinacars@rm.dk


Lisbeth Frostholm i Danskernes Akademi

Funktionelle lidelser - sygdomsopfattelse og sygdomsadfærd:

Charlotte Rask i Danskernes Akademi

Når barnet er sygt - og lægen ikke ved hvorfor:

 

Andreas Schröder i Danskernes Akademi

Når lægen giver op - er der stadig håb:

 

Danskernes Akademi med Per Fink: Helbredsangst

De fleste mennesker kender det: man hører om en sygdom i fjernsynet og begynder selv at mærke symptomer i kroppen. Kunne man selv fejle det? Langt de fleste slår hurtigt tankerne ud af hovedet igen. Men nogle udvikler en sygelig bekymring for at være syg;, en angst som de ikke selv kan kontrollere. De lider af helbredsangst.
Denne forelæsning omhandler helbredsangst, og du vil lære om symptomerne på sygdommen, hvor hyppig den er, hvordan den forløber samt, hvordan den kan behandles.

 

Ny fagbog

Funktionelle Lidelser –udredning og behandling, redigeret af Per Fink og Marianne Rosendal, udkommer på forlaget Munksgaard d. 2. april.

Bogen giver både en teoretisk gennemgang af funktionelle lidelser samt vejledning i diagnosticering, behandling og opfølgende behandling af patienterne. Interviewteknik generelt, samt hvordan den anvendes over for patienter med funktionelle lidelser, er bogens omdrejningspunkt. Specielle forhold vedrørende børn og unge gennemgåes separat. I et omfattende appendiks findes bl.a. skemaer som anvendes til udredning og behandling.

Bogen henvender sig til alle læger, der møder patienter med funktionelle sygdomme i deres praksis.

 

Yderligere oplysninger kan findes hos Forlaget Munksgaard

Danskernes Akademi med Per Fink: Funktionelle Lidelser

Omkring 300.000 dansker lider af funktionelle lidelser.
En funktionel lidelse er en sygdom, hvor man har fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Det kan være ondt i maven, hovedpine, svimmelhed, muskelsmerter, træthed og mange andre symptomer. Sygdommen kaldes mange forskellige ting som fx kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi og duft- og kemikalieoverfølsomhed. 
Den præcise årsag kendes ikke, men man kan forstå det som en sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt.
I denne forelæsningen vil vores viden om funktionelle lidelser, forekomsten og årsagerne blive gennemgået:

Nye projekter for patienter med kroniske funktionelle lidelser


I alt 320 patienter får mulighed for at deltage i et af de to videnskabelige behandlingsprojekter, som netop nu er i gang med at blive opstartet på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

Formålet med projekterne er at undersøge:

  1. Effekten af en ny form for kognitiv terapi.
  2. Effekten af medicin.

Vi håber, at projekterne vil kunne hjælpe patienter med kroniske funktionelle lidelser samt forbedre behandlingen i fremtiden.

Projekterne er støttet af Tryg Fonden og godkendt af Videnskabsetisk Komité, Datatilsynet og Lægemiddelstyrelsen.



Ny pjece om funktionelle lidelser


Komiteen for Sundhedsoplysning har med støtte fra TrygFonden udgivet en pjece med information om funktionelle lidelser.

Pjecen henvender sig til almindelige mennesker, som ønsker en grundlæggende viden om funktionelle lidelser, og det er ikke nødvendigt at have særlige forudsætninger for at forstå indholdet.

Pjecen er gratis og kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning: www.sundhedsoplysning.dk

Den kan også downloades her




Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2016