Du er her: Funktionelle Lidelser Om Funktionelle Lidelser Årsager Behandlingssystemet

Behandlingssystemet

Når en patient henvender sig til sin læge med fysiske symptomer, vil lægen prøve at finde årsagen. Ofte vil der blive foretaget forskellige undersøgelser.

En funktionel lidelse kan i dag ikke diagnosticeres ved en blodprøve eller en anden test. Patienter med svære funktionelle lidelser har mange symptomer fra flere forskellige områder i kroppen. Hvis lægen ikke får mistanke om, at symptomerne skyldes en funktionel lidelse, risikerer patienterne at blive sendt igennem et meget stort antal undersøgelser. Hvis undersøgelserne viser, at der ikke er tegn på en sygdom, som lægen kender, kan både lægen og patienten blive frustrerede, for de fleste vil gerne finde en årsag til sygdommen.

Lange udredningsforløb

I nogle tilfælde kan det være svært ved at stoppe et udredningsforløb. Både læger, patienter, pårørende og andre involverede vil gerne finde årsagen til de mange symptomer. Og når årsagen ikke er fundet endnu, så tænker man, at det må være fordi, der endnu ikke er foretaget tilstrækkeligt mange undersøgelser.

Mange patienter med funktionelle lidelser har en lang række af undersøgelser og mange indlæggelser bag sig, før det konkluderes, at de har en funktionel lidelse. En del er også forsøgt behandlet med forskellige former for medicin, og enkelte er blevet opereret.

Det sociale system

Det sociale system kan være medvirkende til at forværre eller vedligeholde en funktionel lidelse. Mange patienter har langvarige sygemeldinger og har svært ved at klare et almindeligt arbejde. Hvis kommunen presser yderligere på med arbejdsprøvninger og mistænkeliggørelse, kan det i sig selv være både en fysisk og psykisk belastning, som forværrer de funktionelle symptomer.

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00