Hjernen

Der er stigende dokumentation for, at biologiske mekanismer er involveret ved funktionelle lidelser. Nogle undersøgelser har vist forandringer i hjernen.

Følesansen sidder i hjernen

Enhver smerte og ethvert symptom kan først mærkes, når det bliver opfattet i hjernen. Meget tyder på, at patienter med funktionelle lidelser opfatter kropslige symptomer anderledes end andre.

Den 'normale' hjerne

Den normale hjerne er konstant udsat for et bombardement af signaler fra kroppen: fx små sår der er i gang med at hele, mad som bevæger sig rundt i tarmen, ubehag i muskler og led osv. Det er alt sammen helt normalt.

Heldigvis har hjernen en evne til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige signaler, så vi slipper for at forholde os til de ting, som kroppen sagtens selv kan klare. Man kan sige, at hjernen har en slags filter, som er i stand til at filtrere de uvæsentlige signaler fra.

Den 'følsomme' hjerne

Noget tyder på, at mennesker med funktionelle lidelser har et filter, som ikke fungerer optimalt. Man kan sige, at der er kommet huller i filtret, som gør, at man begynder at opfatte for mange kropslige signaler. Dette kan forklare, at man kan have en normal skanning af ryggen, men alligevel have rygsmerter.

Hjernen hos mennesker med funktionelle lidelser er altså bevidst om alle de signaler fra kroppen, som den normale hjerne ikke behøver at forholde sig til.

Dette er det modsatte af, hvad der kan ske, når et menneske er udsat for en stærkt livstruende belastning, som fx i en krigs­situa­tion eller ved en ulykke, hvor selv meget voldsom­me smerter kan undertrykkes for at sikre overlevelse. Eller det kan være mindre drastisk, hvor smerterne forsvinder ud af vores bevidsthed, hvis vi bliver stærkt optaget af noget andet.

Skanninger af hjernen

Der er lavet undersøgelser, hvor man har foretaget såkaldte PET-skanninger af hjernen hos personer med funktionelle lidelser. Disse skanninger har man sammenlignet med PET-skanninger fra personer, som ikke har en funktionel lidelse. Det har vist sig, at patienternes hjerner regagerer anderledes på smerte.

Præcis hvad disse fund betyder, er ikke endelig klarlagt, men der er bred enighed blandt forskere om, at hjernen har en betydning ved funktionelle lidelser. Forhåbentlig kan fortsat forskning skabe mere viden om, hvad der sker i hjernen.

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00