Personlighed

Alle har deres egen personlighed, og enhver med en funktionel lidelse vil have sin egen personlige historie. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser har efterhånden haft mange patienter i behandlingsforløb, og erfaringen viser, at der er nogle personlighedstræk, som går igen hos mennesker, der udvikler en funktionel lidelse.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om overordnede generaliseringer, og at man sagtens kan få en funktionel lidelse uden at have de nævnte personlighedstræk.

Nogle personer med funktionelle lidelser har:

  • været meget aktive, inden de blev syge.
  • fungeret som ressourcepersoner både på arbejdet, i familien og i fritiden.
  • været dygtige til at tage ansvar for andre og haft krævende jobs.
  • været gode til at tage sig sammen og kæmpe videre.
  • udøvet sport på højt plan.
  • ?været dårlige til at mærke egne grænser.
  • haft svært ved at standse, når de blev fysisk eller psykisk overbelastede.
  • ?

Overhører kroppens signaler

Det er karakteristisk for mange personer med funktionelle lidelser, at de har haft et højt aktivitetsniveau, før de blev syge. Mange får et svingende aktivitetsniveau, når de er blevet ramt af den funktionelle lidelse. Nogle dage kan de klare en masse, og dagen efter kan de næsten ikke noget.

Man mener, at det svingende aktivitetsniveau og den gentagne overskridelse af grænser i sig selv kan forværre den funktionelle lidelse. Når man gang på gang overhører kroppens signaler, kan evnen til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige signaler efterhånden blive ødelagt.

Kunsten er at undgå overbelastning og i stedet vælge den graduerede genoptræning, hvor man et trin ad gangen øger belastningen og udholdenheden.

Et eksempel:

Hvis man fx forstuver en ankel under en håndboldkamp, så begynder anklen at gøre ondt. Smerten har den funktion, at den fortæller, at personen skal stoppe og aflaste anklen. Nogle personligheds­typer er i stand til at fortsætte kampen på trods af smerterne. Det er den type, der vinder kampen.

Men det er også den type, der har en øget risiko for at udvikle en funktionel lidelse.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00