Du er her: Funktionelle Lidelser Om Funktionelle Lidelser Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose, der indtil videre mest bruges i forbindelse med forskning. Der findes endnu ikke en dansk betegnelse, men Bodily Distress kan oversættes til ”kropsligt plaget” eller ”kropslig stresstiltand”.

Personer med Bodily Distress Syndrome (forkortet BDS) har mange svære gener i det daglige.

De typiske gener er:

 • Hovedpine
 • Smerter i ryg, muskler og led
 • Maveproblemer
 • Åndenød
 • Voldsom træthed

For nogle er generne så svære, at de ikke kan gå på arbejde, og selv almindelige daglige gøremål som at købe ind, vaske op eller støvsuge kan være uoverkommelige.

Nogle patienter med BDS har fået diagnoser som fibromyalgi, kronisk piskesmæld, irriteret tyktarm, kronisk smertetilstand eller andet. Disse tilstande er muligvis undertyper af BDS.

Hvordan stilles diagnosen BDS?

Igennem undersøgelser, samtale og ud fra patientens journal kan det vurderes, om en person opfylder kriterierne for at lide af BDS. Lægen vurderer sværhedsgraden af symptomerne, og om symptomerne evt. kan skyldes en anden sygdom, fx om ledsmerter bedre forklares af gigt, eller om åndenød skyldes astma.

Hvis symptomerne bedre kan forklares af en anden sygdom, kan det ikke betegnes som en del af BDS. Det er altså udelukkende ud fra symptomerne, sværhedsgraden og varigheden, at diagnosen stilles. På nuværende tidspunkt findes der ikke en enkelt undersøgelse, som fx blodprøve, skanning eller lignende, der kan vise, om et menneske lider af BDS.

Enkeltorgan eller multiorgan form?

BDS inddeles i en 'enkeltorgan' og en 'multiorgan' form. Forskellen på de to former er, hvor mange af kroppens systemer, der er påvirkede af sygdommen. Alle symptomerne behøver ikke at være tilstede på én gang.

Derudover skal symptomerne være så generende, at de påvirker den måde, man lever sit liv på. Langt de fleste med svær BDS kan overkomme betydeligt mindre, end de kunne før de blev syge.

Selvom alle patienter med svær BDS har symptomer fra flere grupper, kan det være symptomerne fra én af grupperne, der volder størst besvær i hverdagen. Patienter med BDS kan altså have vidt forskellige problemer i hverdagen, afhængig af om det er træthed, rygsmerter eller tynd mave, der er det mest generende symptom. Selvom der er mange fælles træk blandt mennesker med BDS, kan sygdommen altså have mange forskellige ansigter.

Alle der kommer til forundersøgelse på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser bliver både undersøgt for BDS, for psykiske lidelser og for andre sygdomme. Vi ved, at 1 ud af 3 mennesker med BDS har en angstlidelse eller en depression. Hvis man lider af angst eller depression sammen med BDS, gør det livet yderligere besværligt. Derfor er det vigtigt, at det bliver opdaget, så man kan komme i den rigtige behandling. 

Andre navne for BDS

På alle sygehusets afdelinger er der patienter med funktionelle symptomer. Mange lægelige specialer har udviklet forskellige diagnoser til patienter med funktionelle lidelser. Nogle menne­sker med BDS oplever derfor, at de har fået stillet flere forskellige diagnoser, og dette kan skabe forvir­ring.

Nogle patienter har fået stillet en eller flere af følgende diagnoser:

 • Fibromyalgi
 • Kronisk træthedssyndrom
 • Irritabel tyktarm
 • Kronisk smertesyndrom
 • Somatiseringstilstand
 • Duft- og kemikalieoverfølsomhed
 • Kronisk piskesmæld

BDS: én samlet diagnose

Den nyeste forskning tyder på, at de forskellige diagnoser alle er underformer af den samme sygdom. Flere undersøgelser har vist, at patienterne, trods forskellige diagnoser, ofte har samme symptomer. Fx kan en patient med fibromyalgi også være plaget af maveproblemer og træthed. Og en patient med kronisk træthedssyndrom kan være plaget af muskelsmerter og hjertebanken. De mange forskellige diagnoser på området kan være et udtryk for, at BDS har mange ansigter som beskrevet ovenfor.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00