Du er her: Funktionelle Lidelser Om Funktionelle Lidelser Behandling Kognitiv terapi og ACT

Kognitiv terapi og ACT

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi fokuserer på de tanker, man har om sig selv og sin situation.

Mange personer med funktionelle lidelser har udviklet uhensigtsmæssige tanker om sig selv og deres sygdom. Nogen tænker fx, at kroppen er skrøbelig og ikke kan klare alminde­­lige belastninger. Andre tænker, at de mange fysiske symptomer er helt uforudsigelige og ikke kan kontrolleres. Den slags tanker kan begynde at gå i ring, og personen kan føle, at hele hovedet er fyldt op med nedbrydende og negative tanker. Disse tanker virker forværrende på den funktionelle lidelse, og de påvirker evnen til at håndtere de fysiske symptomer.

Gennem kognitiv terapi får man blandt andet metoder til at bryde disse tankerækker, og man lærer gradvist at tænke på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

God effekt

Der er lavet undersøgelser, som viser, at kognitiv terapi kan hjælpe personer med funktionelle lidelser. På forskningsklinikken har vi opnået god erfaring i gruppebehandling med kognitiv terapi.

Kognitiv terapi er ikke nogen hurtig mirakelmedicin. Det er hårdt arbejde, og jo mere motiveret patienten er, des bedre effekt kan man opnå.

ACT

ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy. Det bliver også kaldt 2. generations kognitiv terapi.

I ACT arbejder man med at blive bedre til at tackle sygdom og livsproblemer ved at lære at fokusere på de ting, som man kan ændre og kontrollere, frem for alt det, man ikke har kontrol over, og som sluger personens energi. I terapien er der fokus på at øge opmærksomhed på værdier og styre den enkeltes handling mod at leve det liv, hun eller han værdsætter. Endvidere lærer man i ACT en række afspændings– og opmærksomhedsøvelser (mindfulness meditation).

Muligvis bedre effekt

Noget tyder på, at ACT virker endnu bedre på patienter med funktionelle lidelser, end kognitiv terapi gør. Det skal bl.a. undersøges nærmere i et større projekt, som starter i januar 2012.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00