Medicin

Nogle patienter med funktionelle lidelser kan have gavn af at blive behandlet med medicin. Den medicinske behandling kan i en del tilfælde med fordel kombineres med anden behandling.

Meget tyder på, at nogle af årsagerne til funktionelle lidelser skal findes i hjernen, og det har da også vist sig, at netop medicin, som påvirker hjernen, kan hjælpe nogle patienter med funktionelle lidelser. Det drejer sig om to forskellige grupper af medicin:

1. Antidepressiv medicin

Det er vist, at nogle patienter med funktionelle lidelser kan blive hjulpet af antidepressiv medicin, på trods af at de ikke har en depression. Det skyldes sandsynligvis, at nogle af de samme mekanismer er involveret ved depression og ved funktionelle lidelser.

2. Antiepileptisk medicin

Nogle patienter har gavn af at få den slags medicin, som også bruges til patienter, der lider af epilepsi. Det er især i forhold til smertebehandling, at antiepileptisk medicin har god effekt.

Bivirkninger

Patienter med funktionelle lidelser er ofte mere følsomme over for bivirkninger end andre. Man bør derfor starte med en lavere dosis, end man plejer at anbefale, og derfra trappe langsommere op, end man gør ved andre patienter.

Medicinsk behandling vil altid foregå efter en individuel vurdering og rådgivning af den enkelte patient.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00