Udfordringen

Det er en almindelig opfattelse, at kroppen og psyken er to forskellige og adskildte dele, der ikke har ret meget med hinanden at gøre. Mange tænker, at enten er man fysisk syg, og så skal årsagen findes og 'repareres', for eksempel med medicin eller en operation. Eller også er man psykisk syg, og så er det noget personligt og privat. Den opfattelse går langt tilbage i historien.

Forskningen viser i dag, at et menneske ikke kan deles op på den måde. Krop, psyke, kultur, køn, samfundsforhold, familie, miljø og mange andre faktorer påvirker hinanden i et kompliceret samspil.

Tænk hvis kroppen bare var en maskine

Når man bliver syg, kunne det være dejligt, hvis man blot skulle udskifte en bestemt reservedel for at blive rask igen. Men sådan er det desværre sjældent. De fleste sygdomme foregår i hele organismen og inddrager både det fysiske, det psykiske og de øvrige omgivelser.

Nogle sygdomme forstås bedst, hvis man betragter dem ud fra en såkaldt bio-psyko-social model, hvor man inddrager både det fysiske, det psykiske og det sociale.

Funktionelle lidelser udfordrer

Funktionelle lidelser udfordrer den klassiske tænkning om, at sygdomme og lidelser enten er fysiske, psykiske, sociale eller andet. For at forstå de funktionelle lidelser er det nødvendigt at betragte krop, psyke og samfund som faktorer, der påvirker hinanden, og som kan være årsag til lidelse og sygdom.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00