Forskningsprojekt

Projekttitel: Acceptance and Commitment Therapy i folkeskolen – en forebyggende intervention.

Projektansvarlig: Louise Kronstrand Nielsen, cand.psyk.

 

Formål

Dette projekt har til formål at undersøge, om et kort forebyggende kursus i folkeskolens niende klasse vil kunne mindske forekomsten af fysiske symptomer og symptomer på angst og depression hos unge. 

Metode

Det forebyggelsesprogram vi vil udvikle vil være inspireret af en forebyggende indsats, der er udviklet og nu anvendes i Stockholm kommune.

Afprøvning af ideen vil kunne ligge til grund for en større videnskabelig undersøgelse i danske folkeskoleklasser med henblik på at udgive resultaterne i anerkendte internationale tidsskrifter samt at uddanne behandlere i metoden.

 

Resultat

Såfremt forebyggelsesinterventionen viser gode resultater, vil implementering af denne i folkeskolen være en mulighed på sigt. Med en tidlig indsats håber vi at kunne højne livskvaliteten for det enkelte menneske samt mindske antallet, som i voksenlivet udvikler kroniske tilstande. Endvidere ville dette på sigt kunne spare samfundet store økonomiske summer, eftersom vedvarende smerter, angst og depression koster samfundet mange penge til behandling og tabt arbejdskraft.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00