Du er her: Funktionelle Lidelser For Fagfolk & Forskere Fysioterapeuter

Fysioterapeuter

Mennesker med Funktionelle Lidelser har ofte symptomer fra flere forskellige organsystemer. Mange oplever smerter i bevægeapparatet, og fysioterapeuten vil derfor ofte være en af de fagpersoner, som vil blive kontaktet tidligt i forløbet.

Diagnosticering

For fysioterapeuten er det en forudsætning for et godt forløb, at mistanken om en funktionel lidelse bliver vakt. Til dette er en grundlæggende viden om funktionelle lidelser nødvendig. Meget af den nødvendige information vil kunne findes på denne hjemmeside og i den anbefalede litteratur.

Fysioterapeuten bør ved undersøgelse og behandling spørge ind til symptomer, som ligger ud over bevægeapparatet. Nogen vil opfylde kriterierne for svær funktionel lidelse, i forskningssammenhænge kaldet Bodily Distress Syndrom, eller forkortet: BDS.

Læs mere om de diagnostiske kriterier

Diffuse symptomer og svingende aktivitet

Personer med en funktionel lidelse vil ofte præsentere sig med et diffust symptombillede. Der kan være ledsagesymptomer som fx øget trætbarhed efter anstrengelse, mavesmerter, hjertebanken, vekslende afføring og svimmelhed.

Der vil ofte være et udtalt svingende aktivitetsniveau. Der kan den ene dag være et højt aktivitetsniveau med stor udholdenhed, hvor der den næste dag kan være en umiddelbart overraskende lav udholdenhed. Dette er karakteristisk for Funktionelle Lidelser.

Behandling

Funktionelle Lidelser skal betragtes og behandles ud fra en såkaldt bio-psyko-social model. Udfordringen for fysioterapeuten er med andre ord at arbejde ud over den klassiske tænkning om, at fysiske symptomer udelukkende har en fysisk årsag. Men samtidig bør fysioterapeuten ikke undlade at arbejde med den del af problemet, som handler om bevægeapparatet.

Der er evidens for, at Gradueret Genoptræning har en god effekt ved funktionelle lidelser. Denne træningsform vil mange fysioterapeuter kunne varetage.

De overordnede principper er, at træningen skal foregå langsomt og gradueret. Træningen skal udfordre grænserne, men grænserne må ikke overskrides, så patienten oplever symptomforværring dagen efter.

 Udførlig beskrivelse at gradueret genoptræning:

 

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00