Du er her: Funktionelle Lidelser For Fagfolk & Forskere Læger Henvisningsvejledning Henvisningsvejledning til unge

Henvisningsvejledning til unge

Henvisningsvejledning til:

Udredning og behandling af svær funktionel lidelse hos unge i aldersgruppen 15-19 år

Afdelingen for Funktionelle Lidelser har fået mulighed for at afprøve et udrednings- og behandlingstilbud til unge med en svær funktionel lidelse. Praktiserende læger og hospitalslæger kan henvise direkte til behandling.  Pga. begrænsede ressourcer og kapacitet er tilbuddet for nuværende begrænset til nedenstående målgruppe.

Hvem kan henvises?

Unge i alderen 15-19 år med en svær funktionel lidelse.

Inklusionskriterier

 • Alder 15-19 år
 • Multiple fysiske symptomer fra mindst 3 forskellige organsystemer
 • Symptomerne påvirker den unges funktionsniveau betydeligt i dagligdagen
 • Tilstanden skal have været til stede i mindst 12 mdr.
 • Den funktionelle komponent i lidelsen kan klart adskilles fra en evt. veldefineret somatisk sygdom (fx astma, diabetes, bindevævslidelse, epilepsi e.l.)  
 • Patienten er født i Skandinavien eller har skandinaviske forældre og kan forstå, tale, skrive og læse dansk.

Eksklusionskriterier:

 • Akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse.
 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin.
 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, mani eller depression med psykotiske symptomer.
 • Anden psykiatrisk lidelse som gør, at gruppebaseret behandling ikke er velegnet/kan gennemføres (fx gennemgribende udviklingsforstyrrelse, svær social fobi, svær ADHD)
 • Graviditet.
 • Mental retardering.

Yderligere information:

Relevante differentialdiagnoser skal være udelukket forud for henvisningen, og patienten skal være indforstået med henvisningen. Hos unge under 18 år skal forældrene også være indforstået med henvisningen.

Efter skriftligt samtykke fra patienten, og hos unge under 18 år også forældrene, indhentes egen læges journal og undersøgelsesresultater fra de sidste 2 år samt yderligere materiale, hvis egen læges journal ikke er fyldestgørende.

Udredning

Patienternes sygdomsforløb gennemgås ud fra journalmateriale.
Patienter, der opfylder inklusionskriterierne, bliver herefter indkaldt til undersøgelse. Det tager ca. 2-3 timer og omfatter: neuropsykiatrisk interview (SCAN), evt. blodprøver samt screening ved hjælp af diverse spørgeskemaer.
På baggrund af undersøgelserne vurderes det, om patienten opfylder betingelserne for at deltage i behandlingen. Såfremt patienten ikke kan indgå i behandling, fortsætter denne på vanlig vis hos egen læge og evt. den henvisende hospitalsafdeling.


Henvisning

En almindelig henvisning kan anvendes med tydelig angivelse af, at det drejer sig om dette behandlingstilbud. Vær opmærksom på inklusions– og eksklusionskriterierne, så vi undgår at skuffe flere patienter og deres familier end højst nødvendigt. Ved henvisning kan patientinformationsmateriale med fordel udleveres til patienten. Informationsmateriale kan findes på hjemmesiden. Kørselsgodtgørelse ydes efter gældende regler. I tvivlstilfælde er du velkommen til at ringe til os.

Elektroniske henvisninger

Lokationsnummer: 5790001987428


Henvisningsadresse

Funktionelle Lidelser 
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, 1. sal
8000 Aarhus  

Tlf: 7846 4310—Fax: 7846 4340 
E-mail: FunktionelleLidelser@auh.rm.dk

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00