Du er her: Funktionelle Lidelser For Fagfolk & Forskere Sagsbehandlere

Sagsbehandlere

Mange kommunale sagsbehandlere vil møde borgere, som er sygemeldt på grund af en funktionel lidelse, og en koordineret indsats og samarbejde mellem alle involverede instanser er nødvendigt. Det gælder i høj grad samarbejdet mellem sundhedsvæsnet, det kommunale social- og arbejdsmarkedsområde, arbejdsgivere, A-kasser, borgeren og relevante netværk.

Det er vigtigt, at også faggrupperne på social- og arbejdsmarkedsområdet er opmærksomme og har fokus på de bio-psyko-sociale sammenhænge i forhold til borgere med funktionelle lidelser. Opgaven er hurtigst muligt at få foretaget udredning og behandling samt iværksat en arbejdsmarkedsrettet indsats. Målet er fastholdelse på arbejdsmarkedet samt at undgå at tilstanden bliver kronisk.

Social- og arbejdsmarkedsområdet

For de borgere med funktionelle lidelser, der kommer i kontakt med det kommunale system ( i forbindelse med sygedagpenge, kontanthjælp, flexjob, førtidspension, revalidering, sociale tiltag mv.) spiller sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter en vigtig rolle. Det er her borgeren følges tæt, og det er her, der kan arbejdes helhedsorienteret i forhold til den helbredsmæssige og sociale situation, forsørgelse mv.  

Hvad karakteriserer borgeren med funktionel lidelse?

 • Langvarige eller gentagne sygemeldinger
 • Komplicerede sagsforløb
 • Lange perioder, hvor sagsbehandleren og borgeren afventer resultater på undersøgelser eller svar på speciallægeerklæringer
 • Borgerens sygdom passer ofte ikke ind i de rammer, som lovgivningen sætter
 • Nogle mister deres forsørgelsesgrundlag
 • Nogle kan ikke vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår
 • 10-15 pct. af de borgere, som har fået tilkendt førtidspension, har en funktionel lidelse

Mange fortæller, at de føler sig mistænkeliggjort og set skævt til. Dette gælder både i de nære omgivelser, i sundhedsvæsnet og i andre offentlige instanser.

 

Hvad kan sagsbehandleren gøre?

  • Anerkend at en funktionel lidelse kan være en svær og langvarig tilstand
  • Borgere med funktionelle lidelser skal hverken overbelastes eller overses
  • Hjælp borgeren med at finde frem til det aktivitetsniveau, der er optimalt på det pågældende tidspunkt.
  • Accepter at genoptræning skal foregå langsomt og gradvist
  • Lær at betragte den funktionelle lidelse fra en bio-psyko-social vinkel. Borgeren er ikke psykisk syg. Men den funktionelle lidelse er sandsynligvis blevet udløst af og forværres af biologiske, fysiske, psykiske og sociale belastniger.
  • Vær optimistisk.
  • De fleste borgere med funktionelle lidelser kan få det bedre. Men det er ikke alle, der kan blive helt raske.

Behandlingsgaranti

Det er vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilstrækkelige behandlingsmuligheder i Danmark for patienter med funktionelle lidelser. Der er således ingen behandlingsgaranti på området.

Forskningsklinikken varetager en højt specialiseret funktion indenfor forskning og behandling, men behandlingskapaciteten er så begrænset, at ikke alle behandlingsbehov kan imødekommes. Ventetiden er aktuelt på 6 – 12 mdr.

Patienterne på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser er kronisk syge mennesker, der har langvarige sygeforløb bag sig, og der er en del af patienterne, som ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet, på trods af et specialiseret behandlingsforløb.

Grundlæggende viden om funktionelle lidelser og hvordan disse kan håndteres i det kommunale social- og beskæftigelsessystem kan bidrage til, at borgeren bliver mødt med forståelse og at der kan tilrettelægges de bedst mulige forløb.

Vidensformidling til det socialfaglige område

Sagsbehandlere og andre fagprofessionelle er altid velkomne til at rette henvendelse til afdelingens sagsbehandlere.

Desuden har vi god erfaring med at komme ud i kommuner og jobcentre og undervise sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, projektmedarbejdere, fysioterapeuter og sociallæger i funktionelle lidelser.

Kontakt:

Maria Bergstrøm

Projektleder i Formidlingsteamet

tlf.: +45 51625456
e-mail: maibrg@rm.dk

 


Bente Nymark

Socialrådgiver
tlf.: +45 5144 8918
e-mail: bentnyma@rm.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00