TERM-modellen

The Extended Reattribution and Management Model

Information for læger

Baggrund

De fleste læger møder patienter med funktionelle lidelser. Mange af patienterne oplever lange udredningsforløb i forskellige specialer uden at få tilbudt optimal behandling. En del patienter vil kunne behandles i almen praksis, og i de tilfælde, hvor der er behov for et specialiseret behandlingsforløb, bør det som regel foregå i et samarbejde med egen læge.

På samme måde som ved andre patienter med kroniske eller alvorlige lidelser, er det vigtigt med en overordnet ansvarlig behandler, der kan fungere som tovholder, for at undgå at denne patientgruppe ender som kastebold mellem forskellige lægelige specialer uden at nogen bevarer overblikket. Som situationen er på nuværende tidspunkt, er der langt fra tilstrækkelige muligheder for viderehenvisning til specialiseret behandling for denne patientgruppe. Det bliver forhåbentlig bedre i fremtiden.

 

Uddannelsesprogram

Nogle praktiserende læger mangler viden om funktionelle lidelser og savner redskaber til at kunne håndtere og hjælpe denne patientgruppe.

Der er derfor blevet udarbejdet et uddannelsesprogram, som omhandler udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser. Behandlingsprincipperne er beskrevet i TERM-Modellen (The Extended Reattribution and Management Model).

Uddannelsesprogrammet bygger på The Reattribution Model, som blev udviklet i Manchester i begyndelsen af 80´erne. Siden er modellen blevet forbedret og videreudviklet i takt med at forskningen på området har bevæget sig betydeligt. Den seneste udgave er beskrevet i bogen "Funktionelle Lidelser -udredning og behandling" og udgivet på Forlaget Munksgaard i 2012.

Yderligere oplysninger kan findes hos Forlaget Munksgaard

Skemaer, som kan benyttes i forbindelse med patientbehandling, kan downloades her:

Ugeskema, CMDQ indeks, Problemløsningsskema, Grundmodel 1 automatiske tanker, Grundmodel 2 alternative tanker, Årsager til din sygdom, Måltrappe, Målskema


Mål

Uddannelsesprogrammets mål er at:

 1. øge kursisternes viden om funktionelle lidelser.
 2. træne generel interviewteknik og specifikke behandlingsteknikker for funktionelle lidelser, og formidle en ændret holdning til funktionelle lidelser.
 3. programmet skal kunne bruges af alle praktiserende læger i det daglige arbejde i klinikken, uanset deres øvrige baggrund og kvalifikationer.

Struktur

TERM-modellen er bygget op omkring konsultationsprocessen og beskrives i fem overordnede kapitler (A-E)

 

TERM-modellen

 

A. Forståelse

 
 • Symptomanamnese uddybes
 • Patientens sygdomsforståelse afdækkes
 • Der foretages fokuseret somatisk undersøgelse og parakliniske undersøgelser, og der henvises ved behov til relevant udredning og vurdering ved andre lægefaglige specialer.
 

B. Lægens bord

 
 • Resultater af undersøgelser sammenfattes og formidles til patienten.
 • Vurder om der er indikation for yderligere somatiske undersøgelser eller behandlinger og forklar patienten baggrunden for denne vurdering. 
 

C. Forhandling af forståelsesmodel

 
 • Lette tilfælde: Information, normalisering og forebyggelse
 • Svære tilfælde: Information, kvalificeret forklaring af funktionel lidelse og Bodily Distress Syndrome, coping.
 

D. Planlægning af efterforløb

 
 • Lette og kortvarige tilfælde: patienten afsluttes.
 • Moderate tilfælde: Der aftales en række konsultationer, hvor der sættes ekstra tid af til samtale.
 • Svære tilfælde: Statuskonsultation og herefter evt. samtalerække. Evt. henvisning til specialenhed, hvis det er muligt.
 

E. Håndtering af kroniske tilfælde

 
 • Forsøg at blive patientens primære behandler: patienter med funktionelle lidelser har særligt behov for, at der er mindst én læge, der kender dem og deres sygdom.
 • Involver patientens pårørende hvis det er muligt: En kronisk funktionel lidelse er ikke kun en belastning for patienten, i en del tilfælde er det hensigtsmæssigt at især den nærmeste familie også får information om sygdommen.
 • Vær opmærksom ved nye symptomer: Patienter med funktionelle lidelser har naturligvis samme risiko som alle andre for at få en somatisk lidelse. Overvej altid, om nye symptomer er udtryk for forværring i den funktionelle lidelse, eller om der er tale om en ny sygdom.
 • Overvej behandling med antidepressiva (i lav dosering som ved andre smertetilstande) eller med antiepileptika.

                       

 

 

Kurset består af et to-dages internat kursus med enten tre follow-up aftenmøder eller to eftermiddagsmøder.

Internatkurset er bygget op af moduler: 1) Instruktioner til øvelser, 2) træning og videooptagelse med skuespillere, og parallel træning i små grupper, 3) video-supervision af øvelser med skuespiller og 4) teoretiske sessioner.

Follow-up møder foregår i grupper bestående af ca. otte læger og 1-2 supervisorer. Supervisorerne, en praktiserende læge og en psykiater, superviserer patientvideoer, der er optaget af deltagerne under deres daglige arbejde i klinikken.

 

Mere information

Mere information om TERM-Modellen og TERM-kurser kan fås ved henvendelse til:

Sprog- og kursussekretær

Kirsten Zacho
Tlf.  78464346
E-mail: kirszach@rm.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00