Du er her: Funktionelle Lidelser For Fagfolk & Forskere Publikationer Supplerende litteratur

Supplerende litteratur

Her finder du forslag til yderligere litteratur om funktionelle lidelser.

Patientmaterialer

 • Fink P. Funktionelle Lidelser - fysiske symptomer og sygdomme uden kendt kropslig årsag. Psykiatrifondens Forlag; 2005.
 • Fjorback LO. Mindfulness. PsykiatriFonden; 2011. (Patientguide med cd).

Pjecer (folkeoplysning)

 • Når kroppen siger fra. Information om funktionelle lidelser. Komiteen for Sundhedsoplysning; 2012.
 • Forstå dine symptomer – om sammenhæng mellem fysiske symptomer og psykiske belastninger. Komiteen for Sundhedsoplysning; 2006.

 

Hjemmesider

 

Supplerende læsning 

 • Creed F, Henningsen P, Fink P (Eds). Medically unexplained symptoms, somatisation and bodily distress. Developing better clinical services. Cambridge University Press; 2011.
 • Fink P. Belastningsrelaterede, dissociative og somatoforme samt relaterede tilstande. In: Mors O, Kragh-Sørensen P, Parnas J, editors. Klinisk psykiatri. 3. udgave. København: Munksgaard; 2009. s. 481-518.
 • Fink P, Rosendal M, Lyngså Dam KM, Schröder A. Ny fælles diagnose for funktionelle sygdomme. Ugeskr laeger 2010;172(24):1835-38.
 • Rosendal M, Hilden J. Kognitiv adfærdsterapi i almen praksis. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning; 2008.
 • Schröder A, Frostholm L. Kognitiv terapi ved somatoforme tilstande. In: Rosenberg NK, Arendt M. Kognitiv terapi – Nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag; 2012 (kan købes fra 2012).
 • Schröder A, Rosendal M, Fink P. Kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af somatiseringstilstande og funktionelle syndromer. Månedsskr Prakt Lægegern 2007;85:1035-48.
 • Schröder A, Fink P, Fjorback L, Frostholm L, Rehfeld E, Rosendal M. Behandlingsstrategi for funktionelle syndromer og somatisering. Ugeskr laeger 2010;172(24):1839-42.
 • Woolfolk RL, Allen LA. Treating somatization. A cognitive-behavioral approach. New York: The Guilford Press; 2007.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00