Du er her: Funktionelle Lidelser For Patienter & Pårørende Hvis du er patient

Hvis du er patient

Det er de færreste raske mennesker, der regner med, at de en dag vil blive ramt af længerevarende sygdom. Derfor kommer det ofte som en overraskelse, eller måske ligefrem som et chok, når man bliver syg.

 

Funktionelle lidelser er ofte forbigående og mange kan helbredes. Men hos nogen bliver tilstanden kronisk. Mennesker med funktionelle lidelser har de samme udfordringer, som mennesker med mange andre sygdomme også har. Men samtidig er der nogle udfordringer, som gør, at en funktionel lidelse kan være ekstra svær at takle.

 

Nogle af de forhold, som er særlige for mennesker med funktionelle lidelser, er:

 

Manglende viden om sygdommen

På trods af at funktionelle lidelser er lige så hyppige som depression og lidt hyppigere end diabetes, mangler der generelt viden om sygdommen. Både blandt almindelige mennesker og blandt fagfolk.

Når man bliver ramt af en sygdom, som ingen kender til, vil man have svært ved at forklare, hvad det er man fejler, og omgivelserne kan have svært ved at forstå, at man er syg. Det kan betyde, at man som patient ikke får den støtte og behandling, som man har brug for.

Mange patienter fortæller, at selve det at få en forklaring på symptomerne og blive mødt af professionelle som forstår, hvad det drejer sig om, gør, at sygdommen bliver nemmere at bære. Desuden kan det være en hjælp at møde andre, som står i den samme situation, som man selv gør.

Formålet med denne hjemmeside er blandt andet at øge den generelle viden om funktionelle lidelser og derigennem modarbejde den stigmatisering og manglende forståelse, som nogle patienter desværre oplever.

 

Langvarige og gentagne sygemeldinger

Behandlingen af funktionelle lidelser kan være langvarig, og nogen må leve med sygdommen på samme måde, som man kan leve med andre kroniske sygdomme som fx astma, diabetes eller gigt.

Sygemeldte med funktionelle lidelser kan opleve, at de har problemer med at beholde det arbejde, som de plejer at varetage. Det kan i de værste tilfælde betyde, at de risikerer at miste deres arbejde, og nogle mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Desuden oplever mange, at den kommunale sagsbehandling er svær. Nogle oplever i perioder, at deres sygdom ikke ’passer’ ind i de regler, der er.

Lige nu foregår der et aktivt arbejde, hvor bl.a. sagsbehandlere og jobkonsulenter får information om og undervisning i funktionelle lidelser. Formålet er, at sygemeldte borgere med funktionelle lidelser overalt kan blive mødt med en større forståelse og få den bedst mulige støtte og vejledning.

 

Ingen synlige forandringer

Det er de færreste mennesker, der har lyst til at se syge ud. Alligevel fortæller mange med funktionelle lidelser, at det faktisk er et problem, at ingen kan se, hvor dårligt de har det. Hvis man er syg, uden at nogen kan se det, kan man blive mistænkeliggjort.

Nogle patienter har fået kommentarer som: ’Det kan da ikke passe, at du har det så dårligt. Du ser jo godt ud’.

Det kan føles dobbelt hårdt at skulle kæmpe mod en sygdom og samtidig kæmpe mod andres fordomme samt at skulle bevise, at man overhovedet er syg. Nogle patienter har i perioder ønsket, at de havde mistet et ben eller var blevet ramt af en kendt kræftsygdom, frem for at have fået en ukendt og 'usynlig' funktionel lidelse.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00