Du er her: Funktionelle Lidelser Om Afdelingen

Om Afdelingen

Præsentation

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser blev grundlagt i foråret 1999 på initiativ af Aarhus Amt og Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er en del af Hoved-Neuro-centret på Aarhus Universitetshospital og er tilknyttet Aarhus Universitet. Afdelingen ledes af professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Per Fink. Den kliniske del ledes endvidere af overlæge Nils Balle Christensen.

Vi er beliggende på Nørrebrogade 44, Bygning 4, 1. sal

 

Vores mål

Vi arbejder for at forbedre de berørte patienters behandlingsmuligheder, så de kan opnå større livskvalitet.

Vores vigtigste arbejdsområder

 • Forskning
  Vi forsker i årsager til og behandling af funktionelle lidelser. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser. Vi har et levende, åbent og meget aktivt forskningsmiljø, hvor der foregår sparring og samarbejde mellem mange forskellige discipliner og fagområder. Her kan du læse om afdelingens igangværende projekter.

 • Behandling
  Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Vi behandler ca. 200-250 patienter om året. Mange af vores patienter deltager i forskningsprojekter. I 2011 modtog klinikken 514 henvisninger og 215 patienter blev taget i behandling. Se den seneste patienttilfredshedsundersøgelse her.

 • Uddannelse
  Vi deltager i uddannelse og efteruddannelse af lægestuderende, færdiguddannede læger, praktiserende læger, socialrådgivere, sagsbehandlere og psykologer. Vi arbejder for at udvide vores uddannelsesaktiviteter, så de også kommer til at omfatte sygeplejersker, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Om denne hjemmeside

Denne hjemmeside er udarbejdet af Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Hjemmesiden er en del af et projekt for formidling af viden om funktionelle lidelser, som har modtaget økonomisk støtte fra:

Desuden har vi modtaget faglig og teknisk støtte, hjælp og sparring fra:

 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

 • AU Kommunikation, Aarhus Universitet

 • Aarhus Universitetshospital

 • Dansk Kommunikation

 • Illustrator Erik Petri

 • Fotograf Michael Haarder

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.01.2018

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.30
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00