Du er her: Funktionelle Lidelser Om Afdelingen Patienttilfredshed

Patienttilfredshed

Den seneste tilfredshedsundersøgelse fra Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser viser, at 86 pct. af patienterne finder behandlingen ”Enestående” eller ”God”. Ingen synes, at forløbet har været ”Dårligt” eller ”Uacceptabelt”.

 

Spørgeskemaundersøgelse

I perioden 1. juli 2010 til 11. marts 2011 har 80 patienter gennemgået et behandlingsforløb på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Alle har ved terapiens afslutning fået udleveret et spørgeskema, som det har været frivilligt at udfylde. 93 pct. har udfyldt og afleveret skemaerne. Patienterne er blevet stillet syv spørgsmål omkring behandling, modtagelse, information og samarbejde med den praktiserende læge.

Lægerne og psykologerne lytter

På spørgsmålet ”Er du tilfreds med afdelingens behandling af din sygdom?” svarer 30 pct. at behandlingen har været ”Enestående” og 56 pct. angiver, at forløbet har været ”Godt”. 14 pct. synes at det har været ”Godt og dårligt”. Men ingen har sat deres kryds ved ”Dårligt” eller ”Uacceptabelt”.

Endnu bedre ser det ud, når patienterne bliver spurgt, om afdelingens læger og psykologer lytter med interesse. Her svarer ikke mindre en 65 pct. ”Enestående” og 31 pct. synes, at der er blevet lyttet ”Godt”. Kun 4 pct. svarer, at der er blevet lyttet både ”Godt og dårligt”. Igen er der ingen, der svarer ”Dårligt” eller ”Uacceptabelt”.

Velforberedte behandlere

Patienterne oplever, at både læger og psykologer er velforberedte, når de kommer på afdelingen. Ikke færre end 99 pct. mener, at graden af forberedelse enten er enestående eller god. Den sidste procent har undladt at besvare spørgsmålet.

I forhold til samarbejdet med de praktiserende læger, giver enkelte patienter udtryk for utilfredshed. Her svarer 3 pct. at kontakten har været ”Dårlig”, mens 12 pct. ikke har besvaret spørgsmålet. 39 pct. har svaret, at spørgsmålet ikke er aktuelt i forhold til deres behandlingsforløb. Resten har været tilfredse.

Konklusion

Samlet set må man konkludere, at der blandt de adspurgte patienter har været stor tilfredshed med  behandlingsforløbet.

Til højre er gengivet tre udvalgte figurer fra undersøgelsen. Klik på disse for at forstørre.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.06.2012