Selvhenvisning for corona-relateret helbredsangst

På grund af ekstraordinært mange henvisninger har vi i øjeblikket længere ventetid på at komme til udredning og behandling. Vi arbejder på at få den nedbragt.

Det er nu muligt at henvise sig selv til internetbaseret behandling af helbredsangst udløst eller forværret ifbm. coronapandemien. Selvhenvisning er en ny måde at blive henvist på, hvor man selv tager den første kontakt i stedet for at blive henvist af for eksempel sin egen læge. På denne side kan man logge ind med NemID og henvise sig selv til klinikken. Når man er logget ind skal man udfylde et kort spørgeskema og en samtykkeerklæring. Hvis selvhenvisningen tyder på, at man har helbredsangst, så vil man modtage en indkaldelse i e-boks til en forsamtale. Tyder selvhenvisningen ikke på, at helbredsangst er det primære problem, vil man ligeledes blive kontaktet fra klinikken med råd og vejledning til at søge anden relevant hjælp. Herunder kan man læse mere om behandlingen og typiske kendetegn på helbredsangst, som kan hjælpe til at vurdere om man måske har helbredsangst.

Internetbehandling af helbredsangst udvides nu til hele landet på grund af Covid-19.

Helbredsangst er en tilstand, hvor man i sygelig grad er optaget af sit helbred og frygten for at blive ramt af alvorlig sygdom. Under normale tilstande er ca. 1-2 % af befolkningen ramt i en grad, som kræver behandling. I forbindelse med Covid-19-pandemien er der tilsyneladende flere mennesker, som oplever symptomer på helbredsangst, og mennesker, som i forvejen lider af helbredsangst, kan opleve en forværring af de symptomer, som allerede var til stede.

På nuværende tidspunkt er der begrænsede muligheder for specialiseret behandling af helbredsangst, og mange vil derfor have svært ved at få den hjælp og behandling, som de har behov for.

På Funktionelle Lidelser, AUH har vi flere års erfaring med at behandle helbredsangst via et internetbaseret behandlingsprogram, og forskning har vist god effekt af behandlingen. I forbindelse med Covid-19 har vi derfor besluttet at åbne for, at patienter i hele landet kan henvises fra egen læge, praktiserende speciallæge, sygehusafdeling eller som noget nyt kan henvise sig selv.

Kendetegn ved helbredsangst

 • Tilbagevendende tanker om en mistænkt sygdom, herunder Covid-19, som er svære at stoppe igen
 • Overdreven optagethed af kroppen og dens funktioner
 • Optagethed af information om sundhed og sygdom, f.eks. google symptomer
 • Hvis man hører eller læser om sygdom, kan man hurtigt blive bange for, at man har eller får samme sygdom
 • Frygt for smitte eller forgiftninger
 • Svært ved at blive beroliget af lægelig information eller undersøgelser
 • Frygt for bivirkninger ved at tage ordineret medicin eller modtage vaccine
 • Sygdomsbekymringerne er svært forstyrrende og påvirker livskvaliteten og dagligdagen

Man kan henvise sig selv, hvis:

 • Man kan genkende sig selv i de fleste ovenstående kendetegn ved helbredsangst og helbredsangsten er fremkommet eller væsentligt forværret i forbindelse med Covid-19-pandemien
 • Sygdomsbekymringerne har været til stede i mindst 3 måneder
 • Helbredsangsten er den primære udfordring og ikke et tillæg til f.eks. depression
 • Man er mindst 18 år gammel
 • Man bor i Danmark og kan læse og skrive dansk
 • Man har tid og lyst til at arbejde med behandlingsprogrammet 4-5 timer om ugen i 12 uger

Man kan desværre ikke henvise sig selv, hvis:

 • Man har eller har haft en alvorlig diagnosticeret psykisk lidelse såsom autisme, skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, psykose eller depression med psykotiske symptomer
 • Man har et misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin
 • Man er under udredning eller behandling for helbredsangst andetsteds

Hvad er internetbehandling?

Behandlingen består af et 12-ugers selvhjælpsprogram med moduler bestående af tekst, videoer og øvelser, hvor man samtidigt løbende har kontakt med en psykolog via sin computer eller tablet. Programmet er baseret på kendte og velafprøvede psykologiske principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som er en nyere form for kognitiv adfærdsterapi.

Fordelene ved denne type psykologisk behandling er blandt andet, at man kan sidde hjemme ved sin egen computer og undgå transporttid samt unødig risiko for smitte ved fremmøde. Det er en fleksibel behandling, som kan indpasses i hverdagen. Man har primært skriftlig kontakt med en fast behandler i et krypteret og sikret beskedsystem.

I perioden marts 2016 til april 2017 er behandlingen blevet afprøvet som en del af et nationalt videnskabeligt projekt. I alt deltog 101 patienter med behandlingskrævende helbredsangst i et lodtrækningsforsøg, og effekterne af behandlingen er blevet samlet og offentliggjort i et ph.d.-projekt.

Efter 6 måneder havde deltagerne sammenlignet med kontrolgruppen samlet set færre symptomer på helbredsangst, behandlingen reducerede signifikant både fysiske og depressive symptomer og patienterne oplevede øget livskvalitet.

På grund af de positive resultater er behandlingsprogrammet efterfølgende blevet etableret som et fast tilbud i Region Midtjylland.

Egner behandlingen sig til alle?

Det er ikke alle som internetbehandling egner sig til. Det kan være, at man ikke bryder sig om denne form for behandling, eller at man har brug for mere støtte og behandling, end man kan tilbyde via en internetløsning. I de tilfælde bør man overveje behandling ved en af specialafdelingerne for helbredsangst i sin region.

I Region Hovedstaden er det Center for Komplekse Symptomer, Frederiksberg Hospital, https://www.frederiksberghospital.dk/socialmedicinsk-enhed/center-for-komplekse-symptomer/Sider/Center-for-Komplekse-Symptomer.aspx,

I Region Sjælland er det Center for Funktionelle Lidelser, Køge
Center for Funktionelle Lidelser - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

I Region Midtjylland er det Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, https://funktionellelidelser.dk/for-fagfolk-og-forskere/til-behandlere/henvisningsvejledninger/helbredsangst/.

I Region Nordjylland og Region Syddanmark er det almen psykiatrien, der varetager behandlingen af helbredsangst.

Yderligere information:

Læs mere om helbredsangst og internetbehandling på Afdeling for Funktionelle Lidelser: www.funktionellelidelser.dk

Sundhedsstyrelsen har udgivet informationsmateriale om helbredsangst og Covid-19:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Psykisk-s%C3%A5rbare/pjece-helbredsangst.ashx?la=da&hash=31890D15712B35486D470B6A9FEEB05D1CF85CF0

Kontakt:

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital

Universitetsbyen 21-23
8000 Aarhus C
Tlf.: 78464310
Mandag til torsdag kl. 8.00–14.00
Fredag kl. 8.00–13.00  
Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Har du brug for akut hjælp?

Kontakt da:

Tidligere patienter fortæller om helbredsangst

Denne video tilhører Aarhus Universitetshospital og må ikke deles eller anvendes uden tilladelse.
Videoen findes også med engelske undertekster.

Om internetbehandling til helbredsangst

Hør Camilla fra pilotprojektet og psykolog Ditte Hoffmann Jensen fortælle om internetbehandling til helbredsangst i videoen herunder