Ph.d.- projekter

Internet-baseret Acceptance and Commitment Therapy (ACT) til patienter med helbredsangst

Hovedansvarlig: Jensen DH, cand.psych., ph.d.-stud.

Behandling af multi-organ bodily distress syndrome (STreSS 3)

Et dobbelt-blindet placebokontrolleret forsøg af effekten af Imipramin (STreSS-3)

Formålet med dette studie er at undersøge effekten af medicinsk behandling på patienter med funktionel lidelse, defineret som multiorgan Bodily Distress Syndrom (BDS). Studiemedicinen forventes at kunne give lindring af især smerter, men også af andre symptomer ved BDS. En effekt af behandlingen vil betyde et skridt nærmere et evidensbaseret farmakologisk behandlingstilbud til patienterne.

Projektet består af et dobbelt-blindet placebokontrolleret forsøg. Der indgår 140 patienter i forsøget, og hver patient behandles i 3 måneder. Primært effektmål er patientens selvvurderede symptombedring målt vha. Clinical Global Improvement Scale (CGI-I), og sekundært effektmål er funktionsniveau (fysisk, mentalt og socialt) målt vha. SF-36 Physical Component Summary (PCS). 

Hovedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud.

Behandling af multi-organ bodily distress syndrome (STreSS 4)

Et randomiseret kontrolleret forsøg af effekten af Acceptance and Commitment Therapy anvendt som hhv. gruppeterapi eller workshop overfor standardbehandling (STreSS-4).

Hovedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud.

Den kognitive og neurologiske basis for svær helbredsangst

Multicenterstudie med deltagelse af Funktionelle Lidelser, AUH; Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, AU og Klinik for Angst og OCD, AUH.

Hovedansvarlig: Gehrt TB, cand.psyk., ph.d.-stud.

Early treatment of persisting post-concussional symptoms in adolescents and young adults

Part of shattered dreams – new hope: improving the treatment of 15-30 year old patients with acquired brain injury.

Hovedansvarlig: Thastum, M., cand.psych., ph.d.-stud.

Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume

Et randomiseret kontrolleret forsøg

Hovedansvarlig: Pedersen MM., cand.psych., ph.d.-stud.

Functional symptoms and syndromes in the general Danish population

Hovedansvarlig: Petersen MW, cand.scient.med. ph.d.-studerende.

Projektet er en del af DanFunD-projektet:

Funktionel sygdomsepidemiologi. Afgrænsning, forekomst, årsag og prognose.

Multicenterstudie med deltagelse af:

 • Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS), Region Hovedstaden

 • Funktionelle Lidelser (FL), Aarhus Universitetshospital

 • Mental Health Centre Copenhagen

 • Department of biostatistics, University of Copenhagen

 • Faculty of Health Science, Aarhus University, Faculty of Health Science, University of Copenhagen)

 • Synkobecentret, Frederiksberg Hospital.

Status: Dataindsamlingen med inklusion af knap 10.000 personer er afsluttet, data er renset og lagt ind i Danmarks Statistik. 3 igangværende ph.d.- studier, herunder det nedenfor beskrevne ”Functional symptoms and syndromes in the general Danish population”.

Der er lavet ansøgning om follow-up af kohorten i 2017 samt diverse delprojekter. Svar afventes.

Ph.d.-projekter knyttet til projektet:

 1. Functional symptoms and syndromes in the general Danish population.
  Weinreich Petersen M, Cand.scient.med., ph.d.-studerende, AU.

 2. Functional Somatic Syndromes – consequences both for the individual and society.
  Heinsvig Poulsen C, Cand.scient, ph.d.-studerende, RUC.

 3. Functional Somatic Syndromes - Delimitation and occurrence.
  Eliasen M, Cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende, KU.

Specialized psychological treatment for adolescents with severe functional disorders

Hovedansvarlig: Kallesøe, K.H., cand.med., ph.d.-stud.

Treatment outcome of group cognitive behaviour therapy for patients with severe health anxiety

En randomiseret kontrolleret undersøgelse

Samarbejde med Klinik for Liaisonpsykiatri, Region Sjælland.

 

Skjernov M, cand.med., ph.d.-stud., KU.