Sagsbehandlere

Mange kommunale sagsbehandlere vil møde borgere, som er sygemeldt på grund af en funktionel lidelse, og en koordineret indsats og samarbejde mellem alle involverede instanser er nødvendigt. Det gælder i høj grad samarbejdet mellem sundhedsvæsnet, det kommunale social- og arbejdsmarkedsområde, arbejdsgivere, A-kasser, borgeren og andre relevante netværk.

Det er vigtigt, at også faggrupperne på social- og arbejdsmarkedsområdet er opmærksomme og har fokus på de bio-psyko-sociale sammenhænge i forhold til borgere med funktionelle lidelser. Målet er fastholdelse på arbejdsmarkedet samt at undgå, at tilstanden bliver kronisk.

Social- og arbejdsmarkedsområdet

For de borgere med funktionelle lidelser, der kommer i kontakt med det kommunale system, spiller sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter en vigtig rolle. Det er her borgeren følges tæt, og det er her, der kan arbejdes helhedsorienteret i forhold til den helbredsmæssige og sociale situation, forsørgelse mv. 

Hvad karakteriserer borgere med funktionelle lidelser

 • Langvarige eller gentagne sygemeldinger
 • Komplicerede sagsforløb
 • Lange perioder, hvor sagsbehandleren og borgeren afventer resultater på undersøgelser eller svar på speciallægeerklæringer
 • Borgerens sygdom passer ofte ikke ind i de rammer, som lovgivningen sætter
 • Nogle kan ikke vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår
 • 10-15 pct. af de borgere, som har fået tilkendt førtidspension, har en funktionel lidelse

Mange mennesker med funktionelle lidelser fortæller, at de føler sig mistænkeliggjort og set skævt til. Dette gælder både i de nære omgivelser, i sundhedsvæsnet og i andre offentlige instanser.

Hvad kan sagsbehandleren gøre?

 • Anerkend at en funktionel lidelse kan være en svær og langvarig tilstand
 • Borgere med funktionelle lidelser skal hverken overbelastes eller overses
 • Hjælp borgeren med at finde frem til det aktivitetsniveau, der er optimalt på det pågældende tidspunkt.
 • Accepter at genoptræning skal foregå langsomt og gradvist
 • Lær at betragte den funktionelle lidelse fra en bio-psyko-social vinkel. En funktionel lidelse er ikke en psykisk sygdom, men den er sandsynligvis blevet udløst af og forværres af et samspil af biologiske, psykiske og sociale belastninger.
 • Vær optimistisk. De fleste borgere med funktionelle lidelser kan få det bedre. Det er dog ikke alle, der kan blive raske.
 • Hent mere information i vores pjece til fagprofessionelle 

Behandlingsgaranti

Det er vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilstrækkelige behandlingsmuligheder i Danmark for patienter med funktionelle lidelser. Der er således ingen behandlingsgaranti på området.

Funktionelle lidelser, AUH varetager en højt specialiseret funktion indenfor forskning og behandling, men behandlingskapaciteten er så begrænset, at ikke alle behandlingsbehov kan imødekommes. Ventetiden er aktuelt på 12 mdr.

Vidensformidling til det socialfaglige område

Sagsbehandlere og andre fagprofessionelle er altid velkomne til at rette henvendelse til afdelingen.

Bente Nymark

Bente Nymark

Socialformidler
E-mail: bentnyma@rm.dk
Tlf.: +45 51 44 89 18

Desuden har vi god erfaring med at komme ud i kommuner, jobcentre mv. og undervise sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, projektmedarbejdere, fysioterapeuter ect. i funktionelle lidelser.

Læs mere under kurser & undervisning.

Informationsmateriale