Covid-19 relateret helbredsangst

Henvisning af voksne (18+) med helbredsangst relateret til Covid-19

Definition af helbredsangst

 • Tankerne kredser om mistænkt sygdom, herunder Covid-19, og er svære at stoppe igen

 • Bekymring og optagethed af kroppen eller helbredsspørgsmål. Frygt for smitte eller forgiftninger. Suggestibilitet, dvs. tilbøjelighed til at frygte, at man får eller har den sygdom, man netop har fået kendskab til

 • Symptomerne er svært forstyrrende eller griber ind i dagligdagsaktiviteter

Hvem kan henvises?

 • Patienter som opfylder ovennævnte kriterier.

 • Symptomerne er fremkommet eller væsentligt forværret i forbindelse med fremkomsten af Covid-19.

 • Symptomerne skal have været til stede i mindst 3 måneder.

 • Relevante somatiske differentialdiagnoser skal være udelukket.

 • Der må ikke være en betydende sprogbarriere.

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse, autismespektrumlidelse eller selvmordsrisiko

 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer

 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin

 • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds (patienten skal være somatisk færdigudredt på henvisningstidspunktet)

Hvem kan henvise?

Patientens egen læge, praktiserende speciallæge, sygehusafdeling.

Det er nu muligt at henvise sig selv til internetbaseret behandling af helbredsangst udløst eller forværret ifbm. coronapandemien. Du kan henvise dig selv ved at klikke her.  

Yderligere information

Efter skriftligt samtykke fra patienten indhentes egen læges journal og undersøgelsesresultater fra de sidste 2 år.

Patienten indkaldes til en videokonsultation, hvor der foretages en udredningssamtale med en psykolog. Undersøgelsen varer 2-3 timer og omfatter bl.a. et neuropsykiatrisk diagnostisk interview (SCAN). Hvis patienten tilhører afdelingens målgruppe, tilbydes behandling med internetbaseret terapi.

Læs mere om helbredsangst og internetbehandling på Aarhus Universitetshospital: https://funktionellelidelser.dk/for-patienter-og-paaroerende/internetbehandling/helbredsangst/

Sundhedsstyrelsen har udgivet informationsmateriale om helbredsangst og Covid-19: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Psykisk-s%C3%A5rbare/pjece-helbredsangst.ashx?la=da&hash=31890D15712B35486D470B6A9FEEB05D1CF85CF0

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.9

Edifact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Indgang A, plan 9, A903
Palle Juul-Jensens Boulevard 11
8200 Aarhus N

Tlf.: 7846 4310
Fax: 7846 4340

Sikker mail
funktionellelidelser@auh.rm.dk