Bekymringer for dit barns helbred?

Oplever du ofte tilbagevendende bekymringer for dit barns helbred?

Føler du dig i perioder generet i din dagligdag af mange bekymringer om, at dit barn har en alvorlig fysisk sygdom, som bliver overset?

Vi du gerne have hjælp til at håndtere dine bekymringer for, om dit barn er syg?

Hvis du kan genkende dig selv i spørgsmålene ovenfor, er det måske dig, vi søger til at afprøve vores nye behandling. Klik her og send en mail til vores sikre postkasse via sikker mail. 

Internetbehandling til helbredsangst for dit barn

Baggrund

På funktionelle lidelser har vi mange års erfaring med at behandle mennesker med helbredsangst både i grupper og via internettet. Den internetleverede behandling har vist god effekt for helbredsangst rettet mod ens eget helbred. Der findes dog ingen målrettet behandling, når der er tale om helbredsangst rettet mod ens barns helbred. Vi ønsker med dette forskningsprojekt at afprøve psykologisk internetleveret behandling til forældre med angst for deres barns helbred.

Symptomer på helbredsangst for dit barn kan være:

 • Tilbagevendende og påtrængende tanker om, at dit barn har en alvorlig sygdom
 • Hvis du hører eller læser om sygdom, vil du være tilbøjelig til at frygte, at dit barn har eller får samme sygdom
 • Særlig opmærksomhed på dit barns krop og adfærd
 • Overdreven optagethed af information om sundhed og sygdom hos børn
 • Sygdomstankerne og angsten påvirker din dagligdag og livskvalitet
 • Vedvarende bekymring for dit barns helbred til trods for forsikring og beroligelse af sundhedspersoner om, at dit barn ikke fejler noget

Oplever du en eller flere af symptomerne beskrevet ovenfor, og har du lyst til at deltage i et forskningsprojekt kan det være, at du kan være med i projektet.

Deltagelse i forskningsprojektet

Forskningsprojektet baserer sig på metoden single-case design. Det betyder ganske enkelt, at et meget lille antal deltagere gennemgår behandlingen, men til gengæld bliver fulgt meget tæt med besvarelse af nogle spørgsmål hver dag via et link på sms. Derudover vil der være et længere spørgeskema, som du skal besvare 4 gange i løbet af behandlingen.

Hvad indebærer internetbehandlingen?

Den internetleverede behandling består af 8 onlinemoduler, som du vil få adgang til et af gangen over 8 uger dvs. at du får adgang til 2 moduler i den første uge og herefter 1 modul om ugen. Igennem programmet vil du have tilknyttet en fast behandler, som vil guide og støtte dig. Indholdet er en blanding af tekst, videoklip og øvelser. Teksterne handler om bekymringer for dit barns helbred og redskaber til at håndtere dem. Videoklippene består af interviews med personer, som oplever bekymringer ligesom dig. Øvelserne hjælper dig til at træne nye måder at håndtere bekymringerne på.

Hvem vælger internetprogrammet?

Der kan være flere fordele ved at modtage online hjælp i hjemmet, f.eks. geografisk afstand, familieforhold, arbejde eller studie. Nogen foretrækker selv at kunne vælge, hvornår de vil sætte tid af til programmet. Hos andre kan angsten i sig selv være en forhindring i forhold til at møde op til behandling.

Hvad kræver internetprogrammet?

Internetprogrammet kræver samme indsats og prioritering, som al anden psykologisk behandling.

Det er ikke et ’quick-fix’, men en ny måde at modtage hjælp på. Du kommer til at arbejde med programmet igennem 8 uger, hvor du både skal kunne sætte tid af til at læse materialet, se videoerne, og i ugens løb lave øvelser, hvor du træner nye måder at håndtere angsten på. Du skal kunne sætte 4-5 timer af ugentligt til at arbejde med programmet. Det kan være både udfordrende og tidskrævende, så det er vigtigt, at du er motiveret for at gøre en indsats. Vi forventer, at denne nye behandling kan reducere bekymringerne og deres påvirkning af din livskvalitet samt mindske evt. påvirkning af dit barns hverdag og forebygge videregivelse af helbredsbekymringerne til dit barn.

Hvem kan deltage i forskningsprojektet?

Du behøver ingen henvisning fra din egen læge – men du skal:

 • Opfylde kriterierne for helbredsangst for dit barn. Dette vurderes ved et video-interview med en af programmets behandlere
 • Have adgang til en computer eller tablet med internetforbindelse og web-kamera
 • Være 18 år gammel eller derover
 • Have minimum ét barn under 18 år
 • Kunne læse, tale og skrive dansk
 • Være bosat i Danmark
 • Give samtykke til deltagelse i projektet
 • Have tid og lyst til at arbejde med programmet 4-5 timer ugentligt i 8 uger

Du kan desværre ikke deltage, hvis du:

 • Har et misbrug/er afhængig af alkohol, stoffer eller ikke-lægeordineret medicin
 • Har eller har haft en alvorlig diagnosticeret psykisk lidelse såsom autisme, psykose, skizofreni, bipolar affektiv lidelse eller depression med psykotiske symptomer
 • Inden for de sidste 2 måneder er startet på medicin for psykisk sygdom

Hvis du vil deltage, kan du selv henvende dig

Vil du gerne deltage i forskningsprojektet, kan du selv henvende dig. Det kræver ingen henvisning fra egen læge. Selvhenvendelsen sker ved at du sender en mail til Funktionelle lidelsers sikre postkasse, hvor du oplyser, at du ønsker at deltage i forskningsprojektet om helbredsangst for dit barn og med dit navn og telefonnummer. Herefter vil du modtage et opkald fra den daglige leder af projektet, som informerer dig yderligere om forskningsprojektet. Ved samtalen vil du blive bedt om, at oplyse dit cpr-nummer. Dette bliver tastet direkte i et sikker system og benyttes til at sende det skriftlige samtykke via e-boks. Mailen til din e-boks vil indeholde:

 • Skriftlig deltagerinformation
 • ”Før du beslutter dig” – en folder om dine rettigheder som forsøgsperson
 • Link til samtykke til indhentning af sundhedsoplysninger
 • Link til spørgeskema

Når du har færdiggjort selvhenvendelsen ved at give dit skriftlige samtykke via linket i e-boks, vil du få en invitation via e-boks til en uddybende diagnostisk videosamtale med én af behandlerne i programmet. Yderligere mundtlig information gives ved den uddybende samtale. Du beslutter først endeligt, om du vil deltage efter videosamtalen.

Diagnose

Har du svære bekymringer for dit barns helbred og kan deltage i projektet, vil dette komme til at fremgå i din sundhedsjournal sammen med eventuelle andre tilstande. Du vælger selv, om vi må oplyse egen læge om din deltagelse. I det diagnostiske klassifikationssystem, som anvendes i Danmark vil dine din angst for dit barns helbred blive registreret som angsttilstand, uspecificeret.  Til den uddybende samtale vil du modtage mere information og har mulighed for at stille spørgsmål.

Med venlig hilsen

Katrine Ingeman Beck (psykolog og ph.d.-studerende), Lisbeth Frostholm (ledende psykolog, ph.d., klinisk lektor), Ditte Hoffman Frydendal (psykolog, ph.d.) og Charlotte Ulrikka Rask (overlæge, ph.d., klinisk professor)

Forskningsprojektet foregår i samarbejde mellem:

Funktionelle lidelser

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44, byg. 2C

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Forskningsafsnittet

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, indgang K

Institut for klinisk medicin

Aarhus Universitet

Palle Juul-Jensens Boulevard 82