Du er her: Helbredsangst Internetbehandling til helbredsangst Forskningsprojekt på AUH

Forskningsprojekt på AUH

Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital er en forskningsklinik, som siden 1999 har arbejdet systematisk med udvikling og afprøvning af psykologiske behandlingsmetoder.

Deltagelse i forskningsprojektet om internetbehandling af helbredsangst

Forskningsprojektet baserer sig på lodtrækning, hvor halvdelen modtager adgang til internetprogrammet med det samme, og den anden halvdel modtager adgang til et online skriftligt diskussionsforum i samme periode. Projektperioden strækker sig over 9 måneder i alt. De første 3 måneder er i programmet eller diskussionsforummet og herefter går der 6 måneder før den sidste opfølgning. Du vil skulle besvare 4 længere spørgeskemaer samt 2 korte spørgeskemaer, uanset hvilken gruppe du indgår i. Efter projektperiodens 9 måneder tilbydes internetbehandlingen til de personer, der i første omgang blev lodtrukket til det skriftlige diskussionsforum.

Hvorfor vil vi forske i internetbehandling?

Tilgængeligheden til specialiseret behandling af helbredsangst begrænses af store geografiske afstande til specialklinikker. Internetbehandling til helbredsangst har i udenlandske studier vist sig ligeså effektiv som vanlig ansigt-til-ansigt behandling, og internetbehandling har den fordel, at den er fleksibel ifht. job-, studie- og familieforpligtelser og kan tilgås uden henvisning fra egen læge.

Vi ønsker derfor med dette projekt, at afprøve effekten af psykologisk internetbehandling baseret på ”Acceptance and Commitment Therapy” til folk med til svær helbredsangst i alderen 18 år og opefter. Internetbehandlingen er baseret på en videnskabelig dokumenteret gruppebehandling fra afdelingen for Funktionelle Lidelser. Vi forventer, at denne nye behandlingsform kan reducere helbredsangst og dens påvirkning på deltagernes livskvalitet og daglige funktionsniveau.

Deltagerinformation

Klik her for at læse den skriftlige deltagerinformation om deltagelse i forskningsprojektet ”En randomiseret kontrolleret undersøgelse af internet-baseret Acceptance and Commitment Therapy (iACT) til patienter med helbredsangst”

Før du beslutter dig

Klik her for at læse folderen ”Før du beslutter dig” fra Videnskabetisk komité om forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.04.2020

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 2C, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.00
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00