Du er her: Helbredsangst Internetbehandling til helbredsangst Internetbehandling

Internetbehandling

På afdelingen for Funktionelle Lidelser har vi flere års erfaring med at behandle mennesker med helbredsangst. I andre lande har man gode erfaringer med at behandle helbredsangst via internettet, hvor man som patient ikke møder op på en klinik, men gennemfører behandlingen hjemme hos sig selv via en computer. Denne form for behandling er endnu ikke afprøvet i Danmark, og vi er derfor i gang med at afprøve, om behandling af helbredsangst kan foregå via internettet. Internetbehandling er en ny måde at tilbyde hjælp til patienter gennem et online internetprogram.

Hvad indebærer internetprogrammet?

Internetprogrammet er et guidet selvhjælps-program, som bygger på psykologiske principper. Du skal arbejde med programmet hjemme og samtidig har du mail-kontakt til en behandler i programmet, som hjælper dig undervejs. Programmet har 7 trin, som du arbejder dig igennem over en periode på 12 uger. Indholdet er en blanding af tekst, video-klip og øvelser. Teksterne handler om helbredsangst og redskaber til at håndtere din angst. Video-klippene består af interviews med personer, som har modtaget behandling for helbredsangst. Øvelserne hjælper dig til at træne nye måder at håndtere helbredsangsten på.

Hvem vælger internetprogrammet?

Der kan være flere fordele ved at modtage online hjælp i hjemmet, f.eks. at man ikke skal bruge tid på at transportere sig til og fra et behandlingssted. Der kan også være forhold omkring familie, arbejde eller studie, som taler for større fleksibilitet i forhold til, hvornår man kan sætte tid af til behandlingen. Der er også nogle, der lægger stor vægt på selv at kunne vælge, hvornår de vil sætte tid af til programmet. Hos andre kan angsten i sig selv være en forhindring i forhold til at møde op til behandling på en klinik.

Hvad kræver internetprogrammet?

Internetprogrammet kræver samme indsats og prioritering, som al anden psykologisk behandling. Det er ikke et ’quick-fix’, men en ny måde at modtage hjælp på. Du kommer til at arbejde med programmet igennem 12 uger, hvor du både skal kunne sætte tid af til at læse materialet, se videoerne, og i ugens løb lave øvelser, hvor du træner nye måder at håndtere angsten på. Du skal kunne sætte 6-7 timer af ugentligt til at arbejde med programmet. Det kan være både udfordrende og tidskrævende, så det er vigtigt, at du er motiveret for at gøre en indsats.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.04.2020

Her finder du Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 2C, 1. sal
8000 Aarhus C

Find os på kortet

Tlf.: +45 78 46 43 10
Fax: +45 78 46 43 40

Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Telefontider

Mandag til torsdag kl. 8.00–14.00
Fredag kl. 8.00–13.00

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–14.00