For fagfolk og forskere

Information til de fagfolk der arbejder med og forsker i funktionelle lidelser

De fleste læger, psykologer, sagsbehandlere og øvrigt sundhedsfagligt personale vil på et tidspunkt møde patienter, klienter og borgere med funktionelle lidelser/BDS.

Vi har på de følgende sider forsøgt at samle den information, der er særlig relevant for de specifikke faggrupper. Derudover vil både fagfolk og forskere kunne øge deres grundlæggende viden om funktionelle lidelser ved at læse den øvrige information på denne hjemmeside.

Den nyeste evidensbaserede viden

Forskningen i funktionelle lidelser/BDS foregår internationalt og inddrager mange forskellige discipliner. Det betyder, at den viden, vi på nuværende tidspunkt har om funktionelle lidelser og deres årsager og behandling, konstant bliver større. Vores ambition er at holde denne platform opdateret med den nyeste evidensbaserede viden.