Kurser og undervisning

Mennesker med funktionelle lidelser/BDS ses ofte i både sundhedsvæsenet og i det kommunale sundheds-, social- og beskæftigelsesområde. Der er tale om mennesker i en svær situation, hvor der oftest er behov for en koordineret indsats og tværfagligt samarbejde mellem alle involverede instanser – sundhedsvæsen, kommune, arbejdsgiver, A-kasse, netværk mv.

Viden om funktionelle lidelser/BDS bliver stadig mere udbredt og anerkendt - både blandt professionelle og generelt i befolkningen, men der er stadig store udfordringer for borger/patient, fagfolk og i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Formidlingsteamet ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, har siden 2011 arbejdet med undervisning, formidling og projektudvikling.

Nedenfor kan læses mere om, hvad vi aktuelt tilbyder.

Undervisning og temadage i regioner og kommuner

Vi formidler basal viden om funktionelle lidelser/BDS til jobcentre, socialcentre og regionale enheder om, hvad  vi ved, og hvad I kan gøre. Undervisningen foregår lokalt, kan tilrettes efter lokale ønsker og behov og er umiddelbart anvendelig i deltagernes daglige arbejde.

Vi indgår også gerne i udvikling og afholdelse af formidling/undervisning i kommunale sundheds- og forebyggelsescentre. Centrene er allerede centrale i den sundhedsformidlende og forebyggende indsats, men de er tiltænkt en væsentlig større rolle fremover. På baggrund af vores landsdækkende erfaring bidrager vi gerne til udvikling af en forebyggende indsats og med information til mennesker med lette funktionelle lidelser/BDS.

Fagkurser

På kurset præsenteres den aktuelle viden og erfaringer med funktionelle lidelser.
Fokus vil være på sygeplejerskens, fysio- og ergoterapeutens og den psykomotoriske terapeuts rolle, opgaver og muligheder i arbejdet med mennesker med funktionelle lidelser/BDS og på anvendelsen af viden og metoder i daglig praksis både i det monofaglige og tværfaglige arbejde.


For at tilmelde dig kurset og for yderligere information, følg linket herunder:
https://www.ucsyd.dk/moduler/funktionelle-lidelser

Online kursus

Formålet med kurset

Formålet med kursus er at få indsigt i aktuel evidensbaseret viden om funktionelle lidelser/BDS. Deltagerne får konkrete redskaber til at spotte og håndtere borgere/patienter med funktionelle lidelser/BDS. Desuden får deltagerne redskaber og værktøjer til at håndtere borgere med funktionelle lidelser.

Kursets udbytte

  • Definition af funktionelle lidelser/BDS
  • Forekomst af funktionelle lidelser/BDS
  • Sygdomsforståelse
  • Eksempler med cases fra klinikken
  • Funktionelle lidelser efter faglige specialer
  • Udfordringer ved funktionelle lidelser/BDS
  • BDS video, hvor patienter fortæller om deres forløb
  • Psykologiske, biologiske og sociale faktorer
  • Belastninger: følelsesmæssigt, kognitivt og kropslig stress
  • Behandling af funktionelle lidelser

Anbefalet litteratur

Sundhedsstyrelsen rapport: Anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering>>
Funktionelle lidelsers AUH-hjemmeside>>

Tilmelding:

For at tilmelde dig kurset, følg det linket herunder:
https://www.cok.dk/online-kursus-funktionelle-lidelser

Kontakt

Ved yderligere spørgsmål eller ønsker om undervisning, kontakt projektkoordinator Line Lynge Nielsen på telefon +45 5162 5456 eller mail liljoh@rm.dk.