For patienter og pårørende

For patienter og pårørende

Mere viden, større forståelse

Det kan være svært at være syg af en funktionel lidelse/BDS, og det kan være svært at være pårørende til en, som er syg. Som mange andre sygdomme vil funktionelle lidelser/BDS ofte påvirke de nærmeste omgivelser, og især familien vil kunne blive belastet af de udfordringer, som sygdommen giver.

Mere viden, større forståelse

Det første man kan gøre, både som pårørende og som patient, er at søge viden om funktionelle lidelser/BDS. Meget af den aktuelle viden vil du kunne finde på denne hjemmeside. Selve det at få en forståelse for, hvordan symptomerne er opstået, og hvad de skyldes, vil for mange være en lettelse og gøre det nemmere at håndtere symptomerne.

Hvis man som pårørende får mere viden om sygdommen og nogle redskaber til at håndtere den, vil man kunne støtte den sygdomsramte bedre. Man vil også kunne passe bedre på sig selv, så man ikke bliver overvældet og overbelastet.

Patientforening

En gruppe af tidligere patienter har dannet Patientforeningen for Funktionelle Lidelser. Der er mere information om foreningen på deres hjemmeside www.pffl.dk, og de er også aktive på Facebook.