Sagsbehandler

Mange kommunale sagsbehandlere vil møde borgere, som er sygemeldt på grund af en funktionel lidelse/BDS. I den sammenhæng er det en stor fordel, hvis sagsbehandleren har kendskab til funktioneller lidelser/BDS, og hvilken betydning det har for borgeren og ikke mindst, hvilke redskaber der skal til for at hjælpe borgeren.

Sygemeldte borgere har ofte kontakt til flere socialfaglige og sundhedsfaglige personer. Et koordineret samarbejde med deling af viden og nysgerrighed er en vigtig faktor for et vellykket borgerforløb.

Sundhedsvæsnet og dermed Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, giver behandlingstilbud til en meget lille del af de borgere, som er ramt af lidelsen.

For råd eller vejledning kan der rettes direkte kontakt til afdelingens socialrådgiver.     

Social- og arbejdsmarkedsområdet

For de borgere med funktionelle lidelser/BDS, der kommer i kontakt med det kommunale system, spiller sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter en vigtig rolle. Det er her borgeren følges tæt, og det er her, der kan arbejdes helhedsorienteret i forhold til den helbredsmæssige og sociale situation, forsørgelse mv. 

Hvad karakteriserer borgere med funktionelle lidelser

 • Langvarige eller gentagne sygemeldinger.
 • Komplicerede sagsforløb.
 • Lange perioder hvor sagsbehandleren og borgeren afventer resultater på undersøgelser eller svar på speciallægeerklæringer.
 • Borgerens sygdom passer ofte ikke ind i de rammer, som lovgivningen sætter.
 • Nogle kan ikke vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.
 • 10-15 % af de borgere, som har fået tilkendt førtidspension, har en funktionel lidelse.

Mange mennesker med funktionelle lidelser/BDS fortæller, at de føler sig mistænkeliggjort og set skævt til. Dette gælder både i de nære omgivelser, i sundhedsvæsnet og i andre offentlige instanser.

Hvad kan sagsbehandleren gøre?

 • Anerkend, at en funktionel lidelse/BDS kan være en svær og langvarig tilstand.
 • Borgere med funktionelle lidelser/BDS skal hverken overbelastes eller overses.
 • Hjælp borgeren med at finde frem til det aktivitetsniveau, der er optimalt på det pågældende tidspunkt.
 • Accepter, at genoptræning skal foregå langsomt og gradvist.
 • Lær at betragte den funktionelle lidelse/BDS fra en bio-psyko-social vinkel. En funktionel lidelse er ikke en psykisk sygdom, men den er sandsynligvis blevet udløst og forværret af et samspil af biologiske, psykiske og sociale belastninger.
 • Vær optimistisk. De fleste borgere med funktionelle lidelser/BDS kan få det bedre. Det er dog ikke alle, der kan blive raske.

Behandlingsgaranti

Det er vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilstrækkelige behandlingsmuligheder i Danmark for patienter med funktionelle lidelser/BDS. Der er således ingen behandlingsgaranti på området.

Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital varetager en højt specialiseret funktion indenfor forskning og behandling, men behandlingskapaciteten er så begrænset, at ikke alle behandlingsbehov kan imødekommes. Ventetiden er aktuelt på 2,5 år.

Vidensformidling til det socialfaglige område

Sagsbehandlere og andre fagprofessionelle er altid velkomne til at rette henvendelse til afdelingen.

Bente Nymark

Socialformidler
E-mail: bentnyma@rm.dk
Tlf.: +45 5144 8918

Desuden har vi god erfaring med at komme ud i kommuner, jobcentre mv. og undervise sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, projektmedarbejdere, fysioterapeuter m.fl. i funktionelle lidelser.

Læs mere under kurser og undervisning.