Behandling

Et behandlingstilbud til helbredsangst kan bestå af samtaleterapi eller medicin eller en kombination af begge. De psykoterapeutiske behandlingstilbud, der oftest anvendes, har udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi - enten kognitiv adfærdsterapi eller en videreudvikling af kognitiv adfærds­behandling kaldet Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

  • Kognitiv adfærdsterapi  Her arbejdes med at identificere negative tanke– og adfærdsmønstre, fx hvordan man selv kan forstærke og vedligeholde symptomer fra kroppen gennem de negative og katastrofeprægede tanker. Indsigt i de vedligeholdende mønstre og arbejdet med alternativ tænkning kan medvirke til at nedbringe angsten og ændre på den adfærd, der vedligeholder lidelsen, fx at gå til læge igen og igen.
     
  • ACT  Her arbejdes med at blive bedre til at tackle sygdom og livsproblemer ved identificere uhensigtsmæssige kontrol- og undgåelsesstrategier. Man fokuserer i behandlingen på de ting, som man kan ændre og kontrollere frem for alt det, man ikke har kontrol over. I terapien er der fokus på at øge opmærksomhedien på, hvad der vigtigt og meningsfuldt i ens liv og flytte mere og mere af sin energi i den retning. Endvidere lærer man i ACT en række opmærksomheds- og visualiseringsøvelser, der blandt andet har til formål at genetablere en kontakt til kroppen, som ikke er styret af angst.
     
  • Gruppeterapi En gruppe består af 8 patienter med helbredsangst og 2 behandlere, og man mødes i gruppen 9 gange à tre timer med ca. en uge mellem hvert gruppemøde. Gruppeterapien er baseret på behandlingsmetoden ACT (se ovenfor). Hver gruppesession leder op til individuelt hjemmearbejde for hver af deltagerne, som man følger op på, når man mødes næste gang. Terapien består af en vekslen mellem undervisning fra behandlerne, individuelle øvelser og sparring og drøftelser med de øvrige gruppemedlemmer. Opmærksomhedsøvelser inddrages i gruppesessionerne såvel som i hjemmearbejdet.    
  • Internetbehandling er en ny måde at tilbyde psykologisk behandling på, hvor man tilgår behandlingen hjemme via sin computer. Internetprogrammet er et guidet selvhjælpsprogram, som bygger på psykologiske principper. Her arbejdes med programmet selvstændigt, samtidig med at man har mailkontakt til en behandler i programmet, der følger og guider én undervejs. Programmet har 7 trin, og indholdet er en blanding af tekst, videoklip og øvelser. Teksterne handler om helbredsangst og redskaber til at håndtere angsten. Videoklippene består af interviews med personer, som har modtaget behandling for helbredsangst. Øvelserne hjælper til at træne nye måder at håndtere helbredsangsten på. Online behandlingsprogrammet er udviklet på afdelingen og baserer sig på behandlingsmetoden ACT (se ovenfor).

  • Medicinsk behandling Den type medicin, man kan anvende ved helbredsangst, er den samme som ved angstlidelser: antidepressiv eller antiangst medicin. Behandlingen vil oftest skulle trappes langsomt op, før der kan registreres en positiv effekt af medicinen.

Internetbehandling

Internetbehandling er en ny måde at tilbyde psykologisk behandling på, hvor man tilgår behandlingen hjemme via sin computer. Internetprogrammet er et guidet selvhjælpsprogram, der bygger på psykologiske principper. Her arbejdes med programmet selvstændigt, samtidig med at man har mailkontakt til en behandler i programmet, der følger og guider én undervejs. Programmet har 7 trin, og indholdet er en blanding af tekst, videoklip og øvelser. Teksterne handler om helbredsangst og redskaber til at håndtere angsten. Videoklippene består af interviews med personer, som har modtaget behandling for helbredsangst. Øvelserne hjælper til at træne nye måder at håndtere helbredsangsten på.

Det online behandlingsprogram er udviklet på afdelingen og baserer sig på behandlingsmetoden ACT (se ovenfor).

Hvem vælger internetbehandling?

Der kan være flere fordele ved at modtage online hjælp i hjemmet, fx at man ikke skal bruge tid på at transportere sig til og fra et behandlingssted. Der kan også være forhold omkring familie, arbejde eller studie, der taler for en større fleksibilitet i forhold til, hvornår man kan sætte tid af til behandlingen.

Hvad kræver internetbehandling?

Internetbehandling kræver samme indsats og prioritering som al anden psykologisk behandling. Det er ikke et "quickfix", men en ny måde at modtage hjælp på. Man arbejder med programmet igennem cirka 12 uger, hvor man både skal kunne sætte tid af til at læse materialet, se videoerne og i ugens løb lave øvelser, hvor man træner nye måder at håndtere angsten på. Det er vores erfaring, at man skal kunne sætte 6-7 timer af ugentligt til at arbejde med programmet.

Behandling over internettet har vist god effekt på helbredsangst. Men det kan være både udfordrende og tidskrævende, så det er vigtigt, at man er motiveret for at gøre en indsats.