Hvordan bliver du henvist?

Funktionelle lidelser/BDS er hyppige, og de sværeste tilfælde, som rammer ca. 1-2 % af befolkningen, kan være svært invaliderende. Funktionelle lidelser/BDS kan komme til udtryk på vidt forskellige måder og i vidt forskellig sværhedsgrad.

Mange patienter med funktionelle lidelser/BDS oplever lange og usammenhængende udredningsforløb, som sjældent fører til tilbud om tilstrækkelig og effektiv behandling. Tilbud til patienter med funktionelle lidelser/BDS varierer væsentligt på tværs af landet og er flere steder manglende eller utilstrækkelige.

Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, varetager udredning og behandling af mennesker med funktionelle lidelser/BDS. Meget af behandlingen indgår også i forskning. Man kan opnå de bedste og mest præcise forsknings­resultater, når man sammenligner forskellig behandling af to relativt ens patientgrupper. Det betyder, at der i nogle projekter kan være specifikke kriterier for at kunne indgå i forskningsprojekter. Kriterierne kan løbende ændre sig, og de vil fremgå af henvisningsvejledningerne.    

Hvem kan henvise?

Man kan blive henvist til Funktionelle Lidelser af:

  • Din praktiserende læge
  • En læge på et sygehus, hvor du er blevet undersøgt