Internetbehandling

Internetbehandling til funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser/BDS er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Det er endvidere en betingelse, at symptomerne ikke kan tilskrives en anden kendt og veldefineret diagnose. Man kan forstå en funktionel lidelse/BDS som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt.

Gennem de seneste år er der blevet forsket intensivt i årsager og behandling af funktionelle lidelser/BDS. Forskningen er på ingen måde afsluttet, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi håber at kunne få afklaret gennem den fortsatte forskning. 

Forskningen viser blandt andet, at nogle patienter kan blive raske, og at en stor del kan få en betydeligt forbedret livskvalitet. Men en del vil skulle blive ved med at tage hensyn til deres krop og lære at leve med den funktionelle lidelse/BDS på samme måde, som man kan lære at leve med andre kroniske sygdomme som fx astma eller diabetes. 

På nuværende tidspunkt er der begrænsede muligheder for specialiseret behandling af funktionel lidelse/BDS, og mange vil derfor have svært ved at få den hjælp og behandling, som de har behov for.

På Funktionelle Lidelser har vi flere års erfaring med at behandle funktionelle lidelser/BDS. Den nyeste udvikling er et internetbaseret behandlingsprogram "Et skridt ad gangen", som vi håber på sigt kan give flere patienter adgang til behandling.