Hvordan bliver du henvist?

Funktionelle Lidelser er en afdeling på Aarhus Universitetshospital, som varetager udredning og behandling af mennesker med funktionelle lidelser. Meget af behandlingen indgår også i forskning. Man kan opnå de bedste og mest præcise forsknings­resultater, når man sammenligner forskellig behandling af to relativt ens patientgrupper. Det betyder, at der i nogle projekter kan være specifikke kriterier for at kunne indgå i forskningsprojekter. Kriterierne kan løbende ændre sig og de vil fremgå af henvisningsvejledningerne.

Hvem kan henvise?

Man kan blive henvist til Afdelingen for Funktionelle Lidelser af:

  • Sin praktiserende læge
  • En læge på et sygehus, hvor man er blevet undersøgt

Der er ca. 300.000 personer i Danmark, som har funktionelle lidelser, og cirka 15.000 personer er så syge, at de har brug for et specialiseret behandlingstilbud. På Afdelingen for Funktionelle Lidelser har vi desværre kun mulighed for at behandle ca. 260 patienter om året. Det betyder, at vi slet ikke har mulighed for at behandle alle dem, som kunne have gavn af et specialiseret behandlingsforløb.

Vores mål er, at alle med en funktionel lidelse skal have tilbud om den bedst mulige behandling. Vi arbejder løbende for at gøre forholdene for mennesker med funktionelle lidelser bedre.