Om afdelingen

Om afdelingen

Information om Funktionelle Lidelser, AUH

Funktionelle Lidelser, AUH blev grundlagt i foråret 1999 på initiativ af Aarhus Amt og Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet.

Vores mål

Vi arbejder for at forbedre de berørte patienters behandlingsmuligheder, så de kan opnå større livskvalitet.

Vores vigtigste arbejdsområder

 • Forskning
  Vi forsker i årsager til og behandling af funktionelle lidelser. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser. Vi har et levende, åbent og meget aktivt forskningsmiljø, hvor der foregår sparring og samarbejde mellem mange forskellige discipliner og fagområder.
  Her kan du læse om afdelingens projekter.
 • Behandling
  Afdelingen har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Vi behandler ca. 260 patienter om året. Mange af vores patienter deltager i forskningsprojekter. 
 • Uddannelse
  Vi deltager i uddannelse og efteruddannelse af lægestuderende, færdiguddannede læger, psykologer og øvrige fagpergrupper. Vi arbejder løbende på at udvide vores uddannelsesaktiviteter.

Afdelingsledelse

Per Klausen Fink

Per Klausen Fink

Professor
Ledende overlæge
Forskningsleder
Tlf: +45 78 46 43 10

Lis Hartmann Schmidt

Oversygeplejerske
Tlf.: +45 78 46 16 97

Funktionsledelse

Birgit Egedal Bennedsen

Ansvarlig for den kliniske ledelse
Overlæge
Tlf.: +45 78 46 45 27

Andreas Schröder

Andreas Schröder

Overlæge, ph.d.
Forskningsleder
Tlf.: +45 78 46 43 44

Lisbeth Frostholm

Lisbeth Frostholm

Seniorforsker, psykolog, ph.d.
Forskningsleder
Tlf.: +45 78 46 43 37

Eva Ørnbøl

Eva Ørnbøl

Cand.scient., statistiker
Tlf.: +45 78 46 43 47

Nils Balle

Nils Balle Christensen

Overlæge
Tilknyttet Smerteklinikken, AUH

Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er udarbejdet af Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Hjemmesiden er en del af et projekt for formidling af viden om funktionelle lidelser, som har modtaget økonomisk støtte fra:

Desuden har vi modtaget faglig og teknisk støtte, hjælp og sparring fra:

 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
 • AU Kommunikation, Aarhus Universitet
 • Aarhus Universitetshospital
 • Dansk Kommunikation
 • Illustrator Erik Petri
 • Fotograf Michael Haarder