Afsluttede projekter

Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe.
Hovedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d.

Effekten af en psyko-edukativ dvd og kortvarig psykologisk intervention efter akut whiplash traume.
Hovedansvarlig: Pedersen MM., cand.psyk., ph.d.

Oplevelse og håndtering af stress/belastning i hverdagen og igennem livshistorien blandt patienter med funktionelle lidelser – før og efter ny behandling.
Hovedansvarlig: Lind AB, cand.mag., ph.d.-stud.

Overser læger fysisk sygdom når diagnosen funktionel lidelse stilles? Et opfølgningsstudie.
Hovedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d.

Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume.
Hovedansvarlig: Carstensen T., cand.psych., ph.d. 

Medically unexplained symptoms and functional disorders in primary care.
Hovedansvarlig: Rask M., cand.med., ph.d. (Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus).

Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis - forebyggelse af kroniske forløb.
Hovedansvarlig: Hansen HS., cand.med., ph.d.

Patientuddannelse til kroniske smertepatienter
Komiteen for Sundhedsoplysning.
Hovedansvarlig: Mehlsen M., cand.psyk., ph.d.

Psychogenic nonepileptic seizures (PNES) in children: Survey of the diagnostic and treatment practice among Danish paediatrician.
Hovedansvarlig:  Rask CU., cand.med., ph.d. ; Wichaidit BT., stud.med., forskningsårsstuderende.

Determinanter for brug af sundhedsydelser for børn i skolealderen med funktionelle somatiske symptomer konstateret ved 5-7-års alderen – et prospektivt befolkningsstudie fra Copenhagen Child Cohort 2000.
Hovedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. ; Græsholt-Knudsen T.,stud.med., forskningsårsstuderende.

Negative effects of group therapy for functional somatic syndromes
Hovedansvarlig: Holsting, AF, stud.med., forskningsårsstuderende.

Who will benefit from a Chronic Pain Self-Management Program?

A comparison of a biomedical and a psychological approach to the classification of chronic pain.
Hovedansvarlig: Nielsen CH, stud.med., forskningsårsstud. (Hovedvejleder: Frostholm, cand.psych, ph.d.)

 Are changes in illness perceptions associated with changes in longterm outcome of functional somatic symptoms? A longitudinal study.
Hovedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. ; Sletten SL., stud.med. 

Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe.
Hovedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d.

Consequences of functional disorders?
Hovedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ., ph.d.-stud.
(Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)).

Overser læger fysisk sygdom når diagnosen funktionel lidelse stilles? Et opfølgningsstudie.
Hovedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d.

 Behandling af multi-organ bodily distress syndrome. Et dobbelt-blindet placebokontrolleret forsøg af effekten af Imipramin (STreSS-3).
Hovedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud.

From vaccination to epidemic. A mapping of the HPV vaccination controversy to explore social and cultural dimensions of the unexpected rise in reported HPV vaccine related adverse effects in Denmark.

Hovedansvarlig: Tørring ML, MA, Ass. Prof. PhD, (Inst. For Kultur og Samfund, AU).

Characteristics of HPV vaccinated individuals in Denmark and those referred to HPV centers due to suspected side effects following HPV vaccination
Hovedansvarlig: Hammer A, cand.med, ph.d. (Gynækologisk-obstetrisk afd., AUH).

 Behandling af multi-organ bodily distress syndrome. Et randomiseret kontrolleret forsøg af effekten af Acceptance and Commitment Therapy anvendt som hhv. gruppeterapi eller workshop overfor standardbehandling  (STreSS-4).
Hovedansvarlig: Agger JL., Cand.med., ph.d.-stud.

 Fysiske symptomer, sygdomsopfattelse og helbredsangst hos børn af forældre med svær helbredsangst.
Hovedansvarlig: Thorgaard MV., Cand.med.

Cognitive-behavioural group treatment for a range of functional somatic syndromes: a cost-effectiveness analysis.
Hovedansvarlig: Schröder A, cand.med., ph.d.

SDQ og DAWBA som screenings- og diagnostiske redskaber af psykiske helbredsproblemer hos danske børn og unge - Koordineret indsats for udvikling og implementering af SDQ og DAWBA  til anvendelse i nationale kliniske, epidemiologiske og tværsektorielle projekter      
Rask CU, Cand.med., ph.d. (faglig ansvarlig) er sammen med en national forskergruppe inddraget i dette arbejde.

A pilot study of mechanisms of change in Acceptance and Commitment Group Therapy for Health Anxiety.
Hovedansvarlig: Hoffmann D., cand.psych.

Are changes in illness perceptions associated with changes in longterm outcome of functional somatic symptoms? A longitudinal study.
Hovedansvarlig: Schröder A., Cand.med., ph.d. ; S L Sletten, stud.med.

Formidling af viden om funktionelle lidelser
Hovedansvarlig: Toscano L., Cand.med.

Skræddersyet modulbaseret behandling for mennesker med svære funktionelle lidelser.  Et pilotprojekt med fokus på patientinddragelse og patientoplevelse.
Hovedansvarlig: Schröder, A. cand. med, ph.d. (Funktionelle Lidelser, AUH) ; Pedersen, H.F., cand. psyk, ph.d. (Funktionelle Lidelser, AUH)

Early treatment of debilitating post-concussional symptoms in adolescents and young adults.

Hovedansvarlig: Thastum, M., Cand.psych., ph.d.

Mindfulness behandling af danske veteraner - et pilotstudie.
Hovedansvarlig: Preuss T., Cand.psyk.

The role of neuroticism and maladaptive coping strategies on health outcomes in patients with multi-organ bodily distress syndrome
Hovedansvarlig: Pedersen HF, cand.psych., ph.d.

Den kognitive og neurologiske basis for svær helbredsangst.
Hovedansvarlig: Gehrt TB, cand.psyk., ph.d.

A health economic evaluation of internet-delivered treatment for patients with health anxiety
Samarbejde med DEFACTUM
Hovedansvarlig: Hoffmann D, cand.psych., ph.d.
Villemoes MK, MSc (Mathematics/economics) Social & health Services and Labour Market

Acceptance and Commitment Therapy for patients with chronic pain: A pilot study. Hovedansvarlig: Heidi Frølund Pedersen, cand.psych, ph.d, ; Lene Toscano, cand. med.

ICD-11 diagnosis and lay understanding among individuals with chronic pain: A post hoc analysis of the Stanford Self-Management Program.
Hovedansvarlig: Nielsen CH, stud.med., forskningsårsstud. Hovedvejleder: Frostholm, cand.psych, ph.d.