Afsluttede projekter

 • Italesættelsen af psykosociale problemer mellem læge og patient.
  Hovedansvarlig: Lingvist, ph.d. Christel Tarber.
 • ACT Manual
  Hovedansvarlig: Cand.psych., ph.d. stud. Trine Eilenberg.
 • Mindfullnes and Bodily Distress.
  Ph.d.-afhandling.
  Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d. LO Fjorback.
 • The influence of psychosocial factors on recovery following acute whiplash trauma.
  Ph.d.-afhandling.
  Hovedansvarlig: cand.psyk. Tina Birgitte Wisbech Carstensen.
 • Støttegrupper for somatiserende patienter: en antropologisk undersøgelse af det sociale samværs terapeutiske potentiale - uden terapi.
  Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. MB Risør.
 • Funktionelle lidelser i kontekst - imod en forståelse af overordnede sociokulturelle strømninger i individuel somatiserende sygdomsadfærd.
  Hovedansvarlig: Cand.mag., ph.d. T Dalsgaard.
 • Symptomperception ved funktionelle lidelser.
  Formålet med dette studie er at udvikle og validere et spørgeskema til at måle symptomperception i en almen praksispopulation.
  Hovedansvarlig: Cand.psyk, ph.d. L. Frostholm.
 • Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis.
  En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af diagnostisk hjælp. Herunder evaluering af betydningen af lægens efteruddannelse for effekten.
  Hovedansvarlig: Cand.psych., ph.d. L Frostholm.
 • Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis.
  En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af diagnostisk hjælp. Herunder evaluering af betydningen af lægens efteruddannelse for effekten.
  Hovedansvarlig: K S Christensen.
 • Neuropsykologiske markører for informationsforarbejdning hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser.
  Hovedansvarlig: Cand.psyk. N M Hall.
 • Multiple Chemical Sensitivity.
  En antropologisk analyse af, hvordan kropslige erfaringer, kulturelle kategorier og sociale strukturer spiller sammen i oplevelsen af at lide af MCS.
  Hovedansvarlig: Mag.art. A G Junge.
 • Self-diagnosing with Multiple Chemical Sensitivity – an exploration of the interplay between experience and action.
  Hovedansvarlig: Mag.art N H Vohnsen.
 • Stress som social lidelse i Danmark
  En antropologisk undersøgelse af stress, som et udtryk for hverdagens lidelse, set i lyset af en diskussion af sociosomatik, følelser og moderne følelseskultur.
  Hovedansvarlig: Mag.art. J M M Jørgensen.
 • Etniske minoriteter med funktionelle lidelser.
  Hovedansvarlig: Mag.art. L V Hellegaard.
 • Neuropsykologisk vurdering af koncentration og korttidshukommelse hos patienter med whiplash traume
  En prospektiv undersøgelse med 3 og 12 måneders follow-up.
  Hovedansvarlig: Cand. psych., ph.d. L. Bindslev.
 • Neurobiologiske og neuropsykologiske markører hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser.
  Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d. R Kuzminskyte
 • Social- og arbejdsmarkedsforhold ved funktionelle lidelser
  Hovedansvarlig: Socialrådgiver, MPH K. Sørensen
 • Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd
  En antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem.
  Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. M B Risør.
 • Diagnosticering af depression blandt unge
  Klinisk validering af nøglespørgsmål og spørgeskema. Hovedansvarlig: Cand.med. W Hauge.
 • Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser.
  En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. A Ostenfeld- Rosenthal.
 • Psykoterapeutisk behandling af patienter med funktionelle lidelser.
  Et projekt i samarbejde med Psykiatrisk Hospital i Ålborg (Tillægsprojekt til ph.d.-projekt).
  Hovedansvarlig: overlæge N B Christensen.
 • Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd
  En antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem.
  Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. M B Risør.
 • Funktionelle symptomer hos 5-årige børn, prævalens, psykiske risikofaktorer og psykiatrisk komorbiditet.
  Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d. C. Rask