Andre forskningsprojekter

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i folkeskolen/gymnasiet – en forebyggende intervention.

Formål

Dette projekt har til formål at undersøge, om et kort forebyggende kursus i folkeskolens niende klasse vil kunne mindske forekomsten af fysiske symptomer og symptomer på angst og depression hos unge. 

Metode

Det forebyggelsesprogram vi vil udvikle vil være inspireret af en forebyggende indsats, der er udviklet og nu anvendes i Stockholm kommune.

Afprøvning af ideen vil kunne ligge til grund for en større videnskabelig undersøgelse i danske folkeskoleklasser med henblik på at udgive resultaterne i anerkendte internationale tidsskrifter samt at uddanne behandlere i metoden.

Resultat

Såfremt forebyggelsesinterventionen viser gode resultater, vil implementering af denne i folkeskolen være en mulighed på sigt. Med en tidlig indsats håber vi at kunne højne livskvaliteten for det enkelte menneske samt mindske antallet, som i voksenlivet udvikler kroniske tilstande. Endvidere ville dette på sigt kunne spare samfundet store økonomiske summer, eftersom vedvarende smerter, angst og depression koster samfundet mange penge til behandling og tabt arbejdskraft.

Hovedansvarlige: Frostholm L cand. Psych.,ph.d. & Rask CU, cand.med., ph.d.

Functional somatic symptoms in childhood adolescence: predictors, course and continuity. The CCC2000 cohort.

Baggrund

Der har i de senere år været en stigende interesse for funktionelle fysiske symptomer (FFS) hos børn, da flere børn synes at blive indlagt og undersøgt for disse symptomer. Nyere undersøgelser har samtidig vist, at nogle børn har vedvarende symptomer, som også kan påvirke deres funktions­niveau betydeligt.

I samarbejde med forskningsgruppen bag fødselskohorten, Copenhagen Child Cohort CCC2000, på 6090 børn, har vi tidligere undersøgt forekomst af FFS blandt børnene, da de var 5-7 år. Resulta­terne herfra viste bl.a., at FFS udgør et betydeligt helbredsproblem hos ca. 4 % af børnene. Disse børn udviste samtidig flere symptomer på helbredsangst og var præget af funktionsindskrænkning i dagligdagen, hyppigere lægekontakter og behandling med smertestillende medicin.

Metode

I nærværende projekt inviteres alle kohortebørn, nu som 11-årige, til en ny opfølgningsundersøgelse (www.CCC2000.dk). Her vil børnene blive undersøgt for symptomer på helbredsangst, sygdoms­opfattelse og forekomst af fysiske klager. Samtidig helbredsundersøges de med fokus på både fysiske og psykiske forhold. På basis af tidligere indsamlede data om graviditet og fødsel, udvikling og familieforhold i 1. leveår samt registerdata, planlægges analyser vedrørende tidlige prædiktorer for FFS og det associerede forbrug af sundhedsydelser.

Resultat

Vi forventer med disse nye undersøgelser at opnå mere systematisk viden om årsager til udvikling og omfang af klinisk betydende FFS, deres forløb og kontinuitet i barndommen. Resultaterne kan forhåbentlig bidrage til mulighederne for at forebygge svære funktionelle tilstande hos børn.

Hovedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d.

The role of neuroticism and maladaptive coping strategies on health outcomes in patients with multi-organ bodily distress syndrome

Hovedansvarlig: Pedersen HF, cand.psych., ph.d.

Helbredsangst symptomer hos børn og unge diagnosticeret med OCD.

Hovedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Villadsen, stud.med.

Long-term economic evaluation of cognitive-behavioural group treatment versus enhanced usual care for functional somatic syndromes

Hovedansvarlig: Schröder A, cand.med., ph.d.

Patient-tailored modular treatment of severe functional somatic syndromes: a pilot study.

Hovedansvarlig: Schröder A, cand.med., ph.d., Pedersen HF, cand.psych., ph.d.

Biological markers in the functional disorders

Multicenterstudie med deltagelse af Funktionelle Lidelser (FL), AUH; Interacting Minds Centre (IMC), AU; MINDLab & CFIN, AU; The Medical Research Laboratory, AUH; Department of Clinical Biochemistry, AUH; Center for Neurogenomics and Cognitive Research, VU University Amsterdam, Technisches Universitat Dresden.

Hovedansvarlig: Pallesen KJ. MSc, ph.d.

Genetik og helbredsangst

Samarbejde med Biomedicinsk Institut, AU.

Demontis D, MSc, ph.d.

Revision af kap. 2 i SCAN-interview (systematisk diagnostisk interview)

Internationalt samarbejde