Helbredsangst

Helbredsangst er en tilstand, hvor man i sygelig grad er optaget af sit helbred og frygten for at blive ramt af alvorlig sygdom. Det anslås at ca. 1-2 % af befolkningen ramt i en grad, som kræver behandling.

På nuværende tidspunkt er der begrænsede muligheder for specialiseret behandling af helbredsangst, og mange vil derfor have svært ved at få den hjælp og behandling, som de har behov for.

På Afdeling for Funktionelle Lidelser har vi flere års erfaring med at behandle helbredsangst via et internetbaseret behandlingsprogram, og forskning har vist god effekt af behandlingen.

Internetbehandling af helbredsangst

Behandlingen består af et 12-ugers selvhjælpsprogram med moduler bestående af tekst, videoer og øvelser, hvor man samtidigt løbende har kontakt med en psykolog via sin computer eller tablet. Programmet er baseret på kendte og velafprøvede psykologiske principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som er en nyere form for kognitiv adfærdsterapi.

Fordelene ved denne type psykologisk behandling er blandt andet, at man kan sidde hjemme ved sin egen computer og undgå transporttid samt unødig risiko for smitte ved fremmøde. Det er en fleksibel behandling, som kan indpasses i hverdagen. Man har primært skriftlig kontakt med en fast behandler i et krypteret og sikret beskedsystem.

I perioden marts 2016 til april 2017 er behandlingen blevet afprøvet som en del af et nationalt videnskabeligt projekt. I alt deltog 101 patienter med behandlingskrævende helbredsangst i et lodtrækningsforsøg, og effekterne af behandlingen er blevet samlet og offentliggjort i et ph.d.-projekt.

Efter 6 måneder havde deltagerne sammenlignet med kontrolgruppen samlet set færre symptomer på helbredsangst, behandlingen reducerede signifikant både fysiske og depressive symptomer og patienterne oplevede øget livskvalitet.

På grund af de positive resultater er behandlingsprogrammet efterfølgende blevet etableret som et fast tilbud i Region Midtjylland.

Hvad er helbredsangst?

 

Helbredsangst og frygt for sygdom strækker sig over et spektrum fra lette tilfælde, som oftest går over af sig selv igen, til svære tilfælde som kan blive invaliderende og behandlingskrævende, og hvor man ofte oplever nogle af disse symptomer:

 • Overdrevet frygt for helbredet og for at fejle noget alvorligt

 • Tilbagevendende tanker om at fejle noget, og som man har svært ved at slå ud af hovedet

 • Overdreven optagethed af kroppen og dens funktioner

 • Bekymring over om man lider af en sygdom, som man har læst eller hørt om

 • Overdrevet optagethed af information om sygdom

 • Undgåelse af situationer som kan udløse eller forværre angsten

 • Urealistisk frygt for smitte

 • Frygt for at tage ordineret medicin

 • Symptomerne er svært forstyrrende, påvirker hverdagens aktiviteter og har varet i mindst 2 uger

Hvem kan få behandling?

Hvis man har symptomer på behandlingskrævende helbredsangst, kan praktiserende læger og andre læger i hele landet henvise til behandlingen. Når man er henvist, vil man blive indkaldt til et diagnostisk interview enten over video eller i klinikken alt efter geografisk bopæl. Samtalen varetages af en psykolog, som er specialiseret i at behandle helbredsangst. Ved dette interview vil det blive vurderet, om man lider af helbredsangst, og om man kan indgå i behandlingen.

 • For at deltage i internetprogrammet, skal man opfylde nedenstående:Have adgang til en computer eller tablet med internetforbindelse og web-kamera

 • Være mindst 18 år

 • Kunne læse og skrive dansk

 • Være bosat i Danmark

 • Give samtykke til at modtage spørgeskemaer

 • Have tid og lyst til at arbejde med programmet 4-5 timer om ugen i 12 uger

 • Anden psykologisk behandling anbefales ikke samtidig med internetprogrammet.

Man kan ikke deltage, hvis man:

 • Tidligere har modtaget behandling for helbredsangst på en specialafdeling

 • Har et misbrug/er afhængig af alkohol, stoffer eller ikke-lægeordineret medicin

 • Har eller har haft en alvorlig diagnosticeret psykisk lidelse såsom autisme, psykose, skizofreni, bipolar affektiv lidelse eller depression med psykotiske symptomer.

Egner behandlingen sig til alle?

Det er ikke alle som internetbehandling egner sig til. Det kan være, at man ikke bryder sig om denne form for behandling, eller at man har brug for mere støtte og behandling, end man kan tilbyde via en internetløsning. I de tilfælde bør man overveje behandling ved en af specialafdelingerne for helbredsangst i sin region.

I Region Hovedstaden er det Center for Komplekse Symptomer, Frederiksberg Hospital, https://www.frederiksberghospital.dk/socialmedicinsk-enhed/center-for-komplekse-symptomer/Sider/Center-for-Komplekse-Symptomer.aspx,

I Region Sjælland er det Center for Funktionelle Lidelser, Køge
Center for Funktionelle Lidelser - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

I Region Midtjylland er det Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, https://funktionellelidelser.dk/for-fagfolk-og-forskere/til-behandlere/henvisningsvejledninger/helbredsangst/.

I Region Nordjylland og Region Syddanmark er det almen psykiatrien, der varetager behandlingen af helbredsangst.

Yderligere information:

Læs mere om helbredsangst og internetbehandling på Afdeling for Funktionelle Lidelser: www.funktionellelidelser.dk

Sundhedsstyrelsen har udgivet informationsmateriale om helbredsangst og Covid-19:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Psykisk-s%C3%A5rbare/pjece-helbredsangst.ashx?la=da&hash=31890D15712B35486D470B6A9FEEB05D1CF85CF0

Kontakt:

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Universitetsbyen 21-23
8000 Aarhus C
Tlf.: 78464310
Mandag til torsdag kl. 8.00–14.00
Fredag kl. 8.00–13.00 
Mail: funktionellelidelser@auh.rm.dk

Om internetbehandling til helbredsangst

Hør Camilla fra pilotprojektet og psykolog Ditte Hoffmann Jensen fortælle om internetbehandling til helbredsangst i videoen herunder