Bodily Distress Syndrome

Internetbehandling til funktionelle lidelser/BDS

Funktionelle lidelser/BDS er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Det er endvidere en betingelse, at symptomerne ikke kan tilskrives en anden kendt og veldefineret diagnose.  
Man kan forstå en funktionel lidelse/BDS som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt.

Gennem de seneste år er der blevet forsket intensivt i årsager og behandling af funktionelle lidelser/BDS. Forskningen er på ingen måde afsluttet, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi håber at kunne få afklaret gennem den fortsatte forskning. 

Forskningen viser blandt andet, at nogle patienter kan blive raske, og en stor del kan få en betydelig forbedret livskvalitet. Men en del vil skulle blive ved med at tage hensyn til deres krop og lære at leve med den funktionelle lidelse/BDS på samme måde, som man kan lære at leve med andre kroniske sygdomme som fx astma eller diabetes. 

På nuværende tidspunkt er der begrænsede muligheder for specialiseret behandling af funktionel lidelse/BDS, og mange vil derfor have svært ved at få den hjælp og behandling, som de har behov for.

På Afdeling for Funktionelle Lidelser har vi flere års erfaring med at behandle funktionelle lidelser/BDS. Den nyeste udvikling er et internetbaseret behandlingsprogram, "Et skridt ad gangen", som vi håber på sigt kan give flere patienter adgang til behandling.

Indhold og effekt af behandlingen

Behandlingen "Et skridt ad gangen" består af et 14-ugers selvhjælpsprogram med moduler bestående af tekst, videoer og øvelser.  Man har løbende har kontakt med en behandler via sin computer eller tablet. Programmet er baseret på kendte og velafprøvede psykologiske principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og kognitiv adfærdsterapi.

Fordelene ved denne type behandling er blandt andet, at man kan sidde hjemme ved sin egen computer og undgå transporttid. Det er en fleksibel behandling, som kan indpasses i hverdagen. Man har primært skriftlig kontakt med en fast behandler i et krypteret og sikret beskedsystem.

Da programmet er nyudviklet og i en afprøvningsfase, kan vi for nuværende ikke udtale os om effekten ved denne behandlingsform. Vi ved dog fra forskningen i andre sygdomme, at behandling i et internetbaseret format ofte er lige så effektiv som vanlig face-to-face terapi.

Hvem kan få behandling?

I øjeblikket kan der ikke henvises direkte til behandlingen, da behandlingen afprøves i en pilotundersøgelse, og der rekrutteres i øjeblikket ikke nye deltagere. Vi planlægger dog et større lodtrækningsforsøg på sigt, hvorfor hjemmesiden opdateres løbende med information om, hvem og hvordan der kan henvises til dette behandlingstilbud.

Hvis man har symptomer på behandlingskrævende funktionel lidelse/BDS, kan praktiserende læger og andre læger i hele landet fortsat henvise til afdelingen som vanligt. Når man er henvist, vil der blive foretaget et diagnostisk interview af en læge, der er specialiseret i at behandle funktionel lidelse/BDS. Ved dette interview vil det blive vurderet, om man lider af funktionel lidelse/BDS, og om man kan indgå i det vanlige behandlingstilbud på afdelingen.

Hvis du er opstartet i behandlingen "Et skridt ad gangen"

Hvis du er deltager i programmet kan du logge ind - KLIK HER

Som pårørende til en patient der deltager i 'Et skridt ad gangen' kan du inviteres til at deltage i et følgemodul udviklet til pårørende.

Har du modtaget en invitation til at deltage, kan du logge ind ved at KLIK HER

Et skridt af gangen

Login til patienter

Hvis du er deltager i programmet kan du logge ind ved at klikke her.  

Login til pårørende:

Som pårørende til en patient der deltager i 'Et skridt ad gangen' kan du inviteres til at deltage i et følgemodul udviklet til pårørende.

Har du modtaget en invitation til at deltage, kan du logge ind ved at klikke her.