Internetbehandling til funktionel lidelse

Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital tilbyder internetbaseret behandling for moderat-svær funktionel lidelse som en del af et klinisk forsøg på afdelingen. Formålet er at afdække om denne type behandling er effektiv for målgruppen. Du kan kun blive tilbudt behandling efter udredning af en læge ved: 

  • Funktionelle Lidelser (Aarhus Universitetshospital),
  • Smerte og Hovedpineklinikken (Aarhus Universitetshospital)
  • Center for Funktionelle Lidelser (Sygehus Lillebælt)

Hvis du er blevet tilbudt internetbaseret behandling, så kan du tilgå programmet ved at trykke på knappen herunder:

Gå til Internetbehandling for funktionel lidelse

Hvis du er pårørende og skal have adgang til pårørende-modulet kan du tilgå det ved at følge denne knap:

Gå til Et Skridt ad gangen - Pårørende

Hvis du vil læse mere om baggrunden for projektet så kan du læse videre i de tre drop-down kasser nedenfor.

Forskning i funktionel lidelse

Funktionelle lidelser er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen, og hvor at symptomerne ikke kan tilskrives en anden kendt diagnose.

Selvom studier tyder på at mange kan have gavn af behandling for funktionel lidelse, er der på nuværende tidspunkt, begrænsede muligheder for specialiseret behandling. Mange har derfor svært ved at få ordentlig hjælp og behandling.

For at gøre kvalificeret behandling for funktionelle lidelser mere bredt tilgængeligt er der, ved Funktionelle Lidelser (Aarhus Universitetshospital), blevet udviklet 2 internetbaserede behandlingsprogrammer som nu afprøves i et klinisk forsøg på afdelingen.

Du kan læse mere om funktionel lidelse på vores hjemmeside.

Om behandlingen

De to behandlinger afprøves på nuværende tidspunkt i et klinisk lodtræknings forsøg ved Funktionelle Lidelser (Aarhus Universitetshospital). Forventningen er, at de begge vil have god effekt.

Det ene hedder “Et skridt ad gangen”, og leveres med terapeutisk støtte. Det andet hedder “Kom godt i gang”, og er et selv-hjælpsprogram, dvs. man arbejder på egen hånd uden terapeutstøtte.

Deltagere vil blive tildelt en af behandlingerne ved lodtrækning, Behandlingen varer14 uger og består af tekst, videoer og øvelser. Behandlingen kan tilgås på både computer, tablet og telefon. Begge programmer er baseret på vores mere end 15 års erfaring med at behandle funktionel lidelse, samt den bedste eksisterende internationale forskning. Fordelene ved denne type behandling er blandt andet, at man kan sidde hjemme ved sin egen computer og undgår transporttid. Det er en fleksibel behandling, som kan passes ind i hverdagen.  Vi ved fra forskningen i andre sygdomme, at behandling i et internetbaseret format ofte er lige så effektiv som vanlig face-to-face terapi.

Tre måneder efter behandlingen vil alle patienter blive indkaldt til en opfølgende samtale ved udredende læge, hvor behov for yderligere behandling vurderes.

Sådan kan du deltage i forsøget

I øjeblikket kan behandlingen kun tilgås som en del af forsøget efter udredning ved Funktionelle Lidelser (Aarhus Universitetshospital), Smerte og Hovedpineklinikken (Aarhus Universitetshospital) eller Center for Funktionelle Lidelser (Sygehus Lillebælt)

Har du symptomer på behandlingskrævende funktionel lidelse kan praktiserende læger, og andre læger, henvise til de 3 afdelinger, som deltager i forsøget.

Efter henvisning foretages et diagnostisk interview af en læge, der er specialiseret i at behandle funktionel lidelse. Ved dette interview vil det blive vurderet, om man lider af funktionel lidelse, og om man lever op til kriterierne for deltagelse i forsøget. Du finder kriterierne for at deltage herunder:

Kriterier for deltagelse i forsøget

1) Du har fået diagnosticeret moderat-svær funktionel lidelse, multiorgan type

2) Dine symptomer har varet 6 måneder eller mere

3) Du er mellem 18 - 60 år

4) Du har haft mindst 12 måneders tilknytning til studie eller arbejdsmarked inden for de sidste 2 år

5) Du kan læse, skrive og forstå dansk flydende

Kriterier der gør at man ikke kan være med i forsøget

1) Du har en behandlingskrævende psykiatrisk eller somatisk som forhindrer deltagelse i behandlingen

2) Du er i behandling med opioider eller anden afhængighedsskabende medicin, f.eks. benzodiazepiner

3) Du er ikke motiveret for at modtage internetbaseret terapi, har begrænsede IT-færdigheder eller ønsker ikke at deltage i et forskningsprojekt