Fast Track

Beskrivelsen af tilbuddet

På Afdeling for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital opretter vi et fast-track, for at patienter hurtigere kan blive udredt og tilbudt behandling for funktionel lidelse
Vi forventer at patienter kan blive udredt ved Afdeling for Funktionelle Lidelser inden for 3 måneder fra henvisning. Patienter, der er udredt gennem fast-track, vil blive tilbudt en ny internet-baseret behandling.

Målgruppe

Målgruppen for fast-track er patienter med moderat-svær funktionel lidelse, hvor somatiske differentialdiagnoser er udelukkede inden henvisning, og en hurtig behandlingsindsats vil kunne forhindre kronificering af tilstanden.

Patienten kan henvises hvis

 • Symptomer er svarende til moderat-svær funktionel lidelse, multiorgan type

 • Symptomvarighed er på 6 måneder eller mere

 • Mellem 18 - 60 år

 • Patienten har mindst 12 måneders tilknytning til studie eller arbejdsmarked inden for de sidste 2 år.

  • Ved deltid skal pt. være på mindst halv tid

  • Personer i ressource-forløb, førtidspension eller fleksjob opfylder ikke dette kriterie.

 • Patienten kan læse, skrive og forstå dansk flydende

Patienten kan ikke henvises hvis

 • Det funktionelle komponent i lidelsen ikke klart kan adskilles fra en evt. veldefineret og velbehandlet kronisk somatisk sygdom
 • Patienten har behandlingskrævende psykiatrisk lidelse eller selvmordsrisiko
 • Væsentlige kognitive eller begavelsesmæssige problemer eller autismespektrumforstyrrelse
 • Patienten har aktuel misbrug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer
 • Patienten er i behandling med opioider eller anden afhængighedsskabende medicin, f.eks. benzodiazepiner

Patienter kan henvises gennem almen elektiv henvisning til Funktionelle Lidelser.

Der skrives ’Fast-track’ i bemærkningsfeltet (Funktionelle Lidelser: 66.20.39.8, Edifact nr.: 5790001987428)

Hvis pt. ikke er somatisk færdigudredt

Hvis pt. ikke er somatisk færdigudredt, henvises patienten til Diagnostisk Center v. Regionshospitalet Silkeborg (Lokationskode: RSI, 66.30.30.J.MEDUDRKL) – skriv ”OBS Funktionel Lidelse” i henvisningen og husk at informere pt. om at der er tale om et lodtrækningsforsøg.​​​​​​​