Fast track

Beskrivelsen af tilbuddet

På Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital opretter vi et Fast Track, for at patienter hurtigere kan blive udredt og tilbudt behandling for funktionel lidelse.
Vi forventer, at patienter kan blive udredt ved Funktionelle Lidelser inden for 3 måneder fra henvisning. Patienter, der er udredt gennem Fast Track, vil blive tilbudt en ny internetbaseret behandling.

Målgruppe

Målgruppen for fast-track er patienter med moderat-svær funktionel lidelse, hvor somatiske differentialdiagnoser er udelukkede inden henvisning, og en hurtig behandlingsindsats vil kunne forhindre kronificering af tilstanden.

Patienten kan henvises hvis

 • Symptomer er svarende til moderat-svær funktionel lidelse, multiorgan type.

 • Symptomvarighed er 6 måneder eller mere.

 • Mellem 18 og 60 år.

 • Patienten har mindst 12 måneders tilknytning til studie eller arbejdsmarked inden for de sidste 2 år.

  • Ved deltid skal patienten være på mindst halv tid (mindst 18,5 timer om ugen).

  • Personer i ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob opfylder ikke dette kriterie.

 • Patienten kan læse, skrive og forstå dansk flydende.

Patienten kan ikke henvises hvis

 • Det funktionelle komponent i lidelsen ikke klart kan adskilles fra en evt. veldefineret og velbehandlet kronisk somatisk sygdom
 • Patienten har behandlingskrævende psykiatrisk lidelse eller selvmordsrisiko
 • Væsentlige kognitive eller begavelsesmæssige problemer eller autismespektrumforstyrrelse
 • Patienten har aktuel misbrug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer
 • Patienten er i behandling med opioider eller anden afhængighedsskabende medicin, f.eks. benzodiazepiner

Patienter kan henvises gennem almen elektiv henvisning til Funktionelle Lidelser.

Der skrives ’Fast-track’ i bemærkningsfeltet (Funktionelle Lidelser: 66.20.39.8, Edifact nr.: 5790001987428)

Hvis pt. ikke er somatisk færdigudredt

Hvis pt. ikke er somatisk færdigudredt, henvises patienten til Diagnostisk Center v. Regionshospitalet Silkeborg (Lokationskode: RSI, 66.30.30.J.MEDUDRKL) – skriv ”OBS Funktionel Lidelse” i henvisningen og husk at informere pt. om at der er tale om et lodtrækningsforsøg.​​​​​​​