Fast track

Beskrivelsen af tilbuddet

På Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital har vi oprettet et fast track for udvalgte patienter, der hurtigere kan blive udredt og tilbudt behandling for funktionelle lidelser. Vi forventer, at patienter kan blive udredt ved Funktionelle Lidelser inden for 3 måneder fra henvisning. 

Målgruppe

Målgruppen for fast track er patienter med moderat til svær funktionel lidelse, hvor somatiske differentialdiagnoser er udelukket inden  henvisning, og en hurtig behandlingsindsats vil kunne forhindre kronificering af tilstanden.

Kriterier for at du kan henvise

 • Symptomer er svarende til moderat-svær funktionel lidelse, multiorgan type.

 • Symptomvarighed er 6 måneder eller mere.

 • Patienten er mellem 18 og 60 år.

 • Hvis patienten er over 25 år, skal vedkommende have haft mindst 12 måneders tilknytning til studie eller arbejdsmarked inden for de sidste 2 år.

  • Ved deltid skal patienten være på mindst halv tid (18,5 timer om ugen).

  • Personer i ressourceforløb, på førtidspension eller i fleksjob opfylder ikke dette kriterie.

 • Patienten kan læse, skrive og forstå dansk flydende.

Patienten kan ikke henvises, hvis

 • Den funktionelle komponent i lidelsen ikke klart kan adskilles fra en evt. veldefineret og velbehandlet kronisk somatisk sygdom.
 • Patienten har en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse eller selvmordsrisiko.
 • Patienten har væsentlige kognitive eller begavelsesmæssige problemer eller autismespektrumforstyrrelse.
 • Patienten har aktuelt misbrug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer.
 • Patienten er i behandling med opioider eller anden afhængighedsskabende medicin, f.eks. benzodiazepiner.

Patienter kan henvises gennem almen elektiv henvisning til Funktionelle Lidelser

Der skrives ’fast track’ i bemærkningsfeltet (Funktionelle Lidelser: 66.20.39.8, Edifact nr.: 5790001987428).

Hvis patienten ikke er somatisk færdigudredt

Hvis der er mistanke om en funktionel lidelse, men diagnosen ikke er sikker, henvises patienten til hurtig udredning (aktuelt indenfor 1 måned) i Klinik for Mistanke om Funktionel Lidelse på Diagnostisk Center v. Regionshospitalet Silkeborg (Lokationskode: RSI, 66.30.30.J.MEDUDRKL), som foretager somatisk afklaring og udredning for funktionel lidelse. Skriv ”OBS Funktionel Lidelse” i henvisningen. Læs mere her.