BDS

Henvisning af voksne (18+) med svær kronisk funktionel lidelse (multiorgan BDS).

Definition af multiorgan BDS (bodily distress syndrome)

Multiple fysiske symptomer uden sikker medicinsk forklaring fra mindst 3 af følgende organsystemer/symptommønstre:

 • bevægeapparatet

 • almene symptomer

 • gastrointestinale

 • kardiopulmonale/autonome symptomer

Symptomerne påvirker dagligdagsaktiviteter i betydelig grad.

Hvem kan henvises?

 • Patienter der opfylder ovennævnte kriterier.

 • Sygdommen skal have været til stede i mindst 6 måneder.

 • Relevante somatiske differentialdiagnoser skal være udelukket.

 • Den funktionelle komponent i lidelsen skal kunne adskilles fra en evt. veldefineret kronisk somatisk sygdom (fx astma, KOL, diabetes, bindevævslidelse), og de funktionelle symptomer skal være den primære årsag til lidelse og funktionsnedsættelse.

 • Der må ikke være en betydende sprogbarriere.

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse, autismespektrumlidelse eller selvmordsrisiko

 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer

 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin

 • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds

 • Graviditet

 • Tidligere behandlingsforløb ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital

Hvem kan henvise?

Patientens egen læge, praktiserende speciallæger, sygehusafdelinger.

Nødvendige henvisningsoplysninger

 • Symptomerne skal beskrives således, at det fremgår, at patienten opfylder kriterierne for svær kronisk funktionel lidelse.

 • Det skal klart fremgå, hvilket somatisk udredningsprogram patienten har gennemgået

 • Inden henvisning bedes følgende blodprøver tages og vurderes: Hæmoglobin, leukocytter, trombocytter, væske- og elektrolytbalance, levertal, B-12, D-vitamin, HbA1c, TSH, fasereaktanter (CPR/SR).

Yderligere information

Efter skriftligt samtykke fra patienten indhentes egen læges journal og undersøgelsesresultater fra de sidste 2 år.

Patienten indkaldes til en udredningssamtale. Undersøgelsen varer 3-4 timer og omfatter blandt andet et neuropsykiatrisk diagnostisk interview (SCAN). Hvis patienten tilhører afdelingens målgruppe tilbydes behandling med patientundervisning og psykoterapi i gruppe eller individuelt.

Hvis patienten er i opioidbehandling eller i behandling med anden afhængighedsskabende medicin, anbefales det, at egen læge påbegynder relevant aftrapning i ventetiden. Dette kan have betydning for diagnostikken og patientens udbytte af behandlingen.

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.9

Edifact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 2C, 1. sal
8000 Aarhus
Tlf: 7846 4310
Fax: 7846 4340
E-mail: FunktionelleLidelser@auh.rm.dk