Kronisk træthedssyndrom

Henvisning af voksne (18+) med kronisk træthedssyndrom (CFS)/myalgisk encephalpathi (ME).

Kronisk træthedssyndrom er en dårligt defineret tilstand, hvor hovedsymptomet er vedholdende svær træthed eller energisvigt, som forværres ved beskedne fysiske og mentale anstrengelser, og som kun lindres lidt af søvn og hvile. Der findes flere forskellige definitioner på sygdommen og forskellige teorier om ætiologien, som formodes at være multifaktoriel. Ingen fysiske fund eller laboratorieprøver kan bekræfte diagnosen. Diagnosen stilles derfor på grundlag af patientens subjektive beskrivelse og udelukkelse af anden sygdom (Klik her for link til sundhed.dk).

Nedenstående definition anvendes ved henvisning til Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.     

Definition af kronisk træthedssyndrom

Mindst 3 af følgende symptomer:

 • Svær vedholdende træthed eller udmattelse, der ikke responderer på hvile eller søvn.
 • Hukommelsesbesvær.
 • Problemer med at koncentrere sig.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.

Symptomerne forklares ikke bedre af anden psykiatrisk eller somatisk lidelse. Symptomerne påvirker patientens velbefindende eller funktionsevne i svær grad.

Varighed: minimum 6 måneder.    

Nødvendig somatisk udredning af patienten inden henvisning

Træthed er et af de hyppigst forekomne symptomer, og træthed kan ses som et symptom ved mange forskellige sygdomme. Relevante differentialdiagnoser (jf. ovenstående) bør udelukkes forud for henvisningen. Den somatiske udredning er som altid afhængig af sygehistorien og symptombilledet. Udredningen bør primært foregå hos egen læge eller ved lokalsygehus eller relevant speciallæge. Ved mere uklare somatiske problemstillinger kan udredning via et diagnostisk center anbefales.

Følgende undersøgelser bør altid foretages inden henvisning:

 • Hæmatologisk status med differentialtælling, SR, CRP
 • HbA1c
 • Elektrolytter og kreatinin, kalcium, magnesium, fosfat, s-jern, ferritin
 • Leverenzymer, albumin, CK, tyreoideaprøver
 • Transglutaminaseantistoffer (cøliaki)
 • Urinstix
 • Serologi: Hepatit B og C, HIV, borrelia
 • Andre prøver som kan være aktuelle: reumatoid faktor, ANA, cytomegalovirus (CMV), mononukleose (EBV)    

Træthed er et uspecifikt symptom, der kan ses ved en lang række forskellige sygdomme - både psykiatriske og somatiske. Træthed er ligeledes en af de hyppigste klager i normalbefolkningen. Følgende differentialdiagnoser bør altid overvejes.

 • Funktionel lidelse 
 • Anæmi
 • Hæmokromatose
 • Cøliaki
 • Kræftsygdom
 • Hjertesygdom (hjertesvigt, hypotension)
 • Artritter og relaterede sygdomme
 • Infektioner (endokardit, hepatit, mononukleose)
 • Hypotyreose
 • Diabetes, type 1 eller type 2 
 • Addisons sygdom
 • Alvorlig overvægt
 • Søvnapnø
 • Insomni
 • Narkolepsi
 • Alkoholisme eller andet misbrug
 • Medicinbivirkninger; sedativa, betablokkere
 • Anorexia nervosa eller bulimia nervosa
 • Demens
 • Skizofreni
 • Depression

Andre undersøgelser

 • Røntgen af thorax kan være indiceret.
 • Cerebral MR vil kun undtagelsesvis være indiceret.

Yderligere test, udredning og henvisning skal vurderes individuelt i forhold til patientens symptomer, funktionsniveau og relevante differentialdiagnoser    

Hvem kan henvises?

 • Patienter, der opfylder ovennævnte kriterier, og som er tilstrækkeligt somatisk udredt jævnfør ovenstående.

 • Der må ikke være en betydende sprogbarriere.

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse, autismespektrumlidelse eller selvmordsrisiko
 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer
 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin
 • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds
 • Graviditet
 • Tidligere behandlingsforløb ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.    

Hvem kan henvise?

Egen læge, praktiserende speciallæge og sygehusafdelinger

Nødvendige henvisningsoplysninger

Symptomerne skal beskrives således, at det fremgår, at patienten opfylder kriterierne for svær kronisk træthedssyndrom.

Det skal desuden klart fremgå af henvisningen, hvilket somatisk udredningsprogram patienten har gennemgået jf. ovenstående.    

Yderligere information

Efter skriftligt samtykke fra patienten indhentes egen læges journal og undersøgelsesresultater fra de sidste 2 år.

Patienten indkaldes til en udredningssamtale. Undersøgelsen varer 3-5 timer og omfatter blandt andet et neuropsykiatrisk diagnostisk interview (SCAN). Hvis patienten tilhører afdelingens målgruppe, tilbydes behandling med patientundervisning og eventuelt psykoterapi i gruppe eller individuelt.

I øvrigt anbefaler vi, at du for yderligere oplysninger orienterer dig på vores hjemmeside https://funktionellelidelser.dk/for-fagfolk-og-forskere/til-behandlere/henvisningsvejledninger 

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.9

Edifact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Indgang A, plan 9, A903
Palle Juul-Jensens Boulevard 11
8200 Aarhus N

Tlf.: 7846 4310
Fax: 7846 4340

Sikker mail
funktionellelidelser@auh.rm.dk