Helbredsangst

Henvisning af voksne (18+) med helbredsangst

Definition af helbredsangst

 • Tankerne kredser om mistænkt sygdom og er svære at stoppe igen

 • Bekymring og optagethed af kroppen eller helbredsspørgsmål. Frygt for smitte eller forgiftninger. Suggestibilitet, dvs. tilbøjelighed til at frygte, at man får eller har den sygdom, man netop har fået kendskab til

 • Symptomerne er svært forstyrrende eller griber ind i dagligdagsaktiviteter

Hvem kan henvises?

 • Patienter som opfylder ovennævnte kriterier

 • Symptomerne skal have været til stede i mindst 3 måneder

 • Relevante somatiske differentialdiagnoser skal være udelukkede

 • Der må ikke være en betydende sprogbarriere

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse, autismespektrumlidelse eller selvmordsrisiko

 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer

 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin

 • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds (patienten skal være somatisk færdigudredt på henvisningstidspunktet)

 • Tidligere behandlingsforløb ved Funktionelle Lidelser, AUH

Hvem kan henvise?

Patientens egen læge, praktiserende speciallæge, sygehusafdeling

Yderligere information

Efter skriftligt samtykke fra patienten indhentes egen læges journal og undersøgelsesresultater fra de sidste 2 år.

Patienten indkaldes til en udredningssamtale. Undersøgelsen varer 2-3 timer og omfatter blandt andet et neuropsykiatrisk diagnostisk interview (SCAN).
Hvis patienten tilhører afdelingens målgruppe tilbydes behandling med gruppeterapi eller internetbaseret terapi.

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.9

Edifact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 2C, 1. sal
8000 Aarhus
Tlf: 7846 4310
Fax: 7846 4340
E-mail: FunktionelleLidelser@auh.rm.dk