Helbredsangst

Henvisning af voksne (18+) med helbredsangst

Definition af helbredsangst

 • Tankerne kredser om mistænkt sygdom og er svære at stoppe igen.

 • Bekymring og optagethed af kroppen eller helbredsspørgsmål. Frygt for smitte eller forgiftninger. Suggestibilitet, dvs. tilbøjelighed til at frygte, at man får eller har den sygdom, som man netop har fået kendskab til.

 • Symptomerne er svært forstyrrende eller griber ind i dagligdagsaktiviteter.

Hvem kan henvises?

 • Patienter som opfylder ovennævnte kriterier.

 • Symptomerne skal have været til stede i mindst 3 måneder.

 • Relevante somatiske differentialdiagnoser skal være udelukket.

 • Der må ikke være en betydende sprogbarriere.

Hvad udelukker henvisning?

 • En akut behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, svær personlighedsforstyrrelse, autismespektrumlidelse eller selvmordsrisiko.

 • Aktuel eller tidligere diagnosticeret psykose, bipolar affektiv sindslidelse eller depression med psykotiske symptomer.

 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og (ikke lægeordineret) medicin.

 • Igangværende udredning eller behandling for samme problemstilling andetsteds (patienten skal være somatisk færdigudredt på henvisningstidspunktet).

 • Tidligere behandlingsforløb ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Hvem kan henvise?

Patientens egen læge, praktiserende speciallæge, sygehusafdeling

Yderligere information

Patienten indkaldes til en udredningssamtale. Undersøgelsen varer 2-3 timer og omfatter blandt andet et neuropsykiatrisk diagnostisk interview (SCAN). Udredningssamtalen kan evt. foregå virtuelt.
Hvis patienten tilhører afdelingens målgruppe tilbydes behandling med gruppeterapi eller internetbaseret terapi.

Henvisning

Sygehusklassifikationskode: 66.20.39.8

Edifact nr.: 5790001987428

Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Indgang A, plan 9, A903
Palle Juul-Jensens Boulevard 11
8200 Aarhus N
Tlf: 7846 4310
Fax: 7846 4340
E-mail: FunktionelleLidelser@auh.rm.dk